Hodnotenie pracovnej charakteristiky

Riadenie, Komunikácia, Systém, Informácie

Kontaktujte nás Zistiť viac

Výber zamestnancov

executive search - headhunting

Kontaktujte nás Zistiť viac

Vzdelávanie zamestnancov

podľa potrieb klienta, identifikácia a vyhodnotenie efektívnosti

Kontaktujte nás Zistiť viac

Personálny audit a hodnotenie výkonnosti zamestnancov

optimalizácia organizačnej štruktúry, best placement

Kontaktujte nás Zistiť viac

ACG consulting s.r.o.

je personálno – konzultačná spoločnosť, poskytujúca komplexné riešenia v oblasti riadenia ľudských zdrojov

V prvých rokoch vzniku sa spoločnosť primárne orientovala na hodnotenie zamestnancov a hodnotenie výkonnosti pomocou hodnotenia pracovnej charakteristiky. Pozitívnu spätnú väzbu sa spoločnosť snažila uplatniť aj v oblasti recruitingu a vzdelávania zamestnancov. Rozvoj trhu práce podporil aj rozširovanie kolektívu. Pôsobenie, ktoré bolo orientované zväčša na Košický a Prešovský kraj sa rozšíril postupne na celé územie Slovenska. Vysokú pridanú hodnotu spoločnosť vidí pri pozíciách stredného a vyššieho manažmentu. Dôvodom je sofistikovaný výber, realizovaný formou priameho oslovenia (headhunting) s využitím hodnotenia pracovnej charakteristiky.
Tím konzultantov a lektorov dokáže flexibilne reagovať na meniaci sa trh práce a hľadať nadštandardné riešenie pre klientov. Vzťah s klientom, ako aj kandidátom staviame na transparentnosti, otvorenej komunikácii, vzájomnej dôvere a rešpekte.

Správni ľudia na správnych miestach...

Čo robíme?

 • 1 Hodnotenie pracovnej charakteristiky

  Je založené na hodnotení a individuálnom osobnom rozvoji zamestnanca. Posudzované sú najmä osobnostné charakteristiky, komunikácia s nadriadenými a podriadenými, riadiace kompetencie, samostatnosť pri vykonávaní úloh, tvorivosť a lojalita.

 • 2 Výber zamestnancov

  Na základe dlhoročných skúseností v tejto oblasti dokážeme komplexne a kvalifikovane posúdiť pracovný potenciál kandidátov na pracovnú pozíciu a optimalizovať rozhodnutia našich klientov. Pri výbere zamestnancov poskytujeme objektívny pohľad na schopnosti kandidátov vo vzťahu k obsadzovanej pracovnej pozícii.

 • 3 Vzdelávanie zamestnancov

  Vychádza z identifikovaných kľúčových oblastí rozvoja zamestnanca. Zameriava sa na oblasti, ktoré si vyžadujú osvojenie si nových postupov pri vykonávaní práce alebo nadobudnutie nových kompetencií. Výsledkom analýzy sú individuálne vzdelávacie plány zamestnancov, ktoré šetria náklady v porovnaní s hromadným vzdelávaním. Súčasťou tohto modulu je aj overenie efektivity a kvality lektora.

 • 4 Personálny audit

  Cieľom personálneho auditu je nezávislé a objektívne posúdenie situácie v spoločnosti. Posudzovaná je organizačná štruktúra, duplicita pracovných činností, pracovná efektivita, komunikácia, riadenie a synergia v rámci spoločnosti. Identifikujú sa a analyzujú silné stránky a potenciálne nedostatky zamestnanca a zároveň pracovného tímu. Výsledkom je formulácia odporúčaní a následná implementácia opatrení smerujúcich k optimalizácií posudzovaných firemných procesov.

Kontaktujte nás

Zostante s nami v kontakte

Naša kancelária

Adresa Rastislavova 68 040 01 Košice

Kontakt

Telefón +421 55 7896 475
Email info@acg.sk

Zobraziť mapu.

Sociálne siete