I am Loader!
Edit

Kontakt

SLEDUJ NÁS

ONBOARDING zamestnancov alebo ako privítať nových ľudí v tíme

Onboarding zamestnancov - ako privítať nových ľudí v tíme

Venovať sa novým zamestnancom/kolegom vo firme je kľúčové. Prečo? Patričnou pozornosťou získate spokojného zamestnanca, ktorý u vás ostane dlhšie ako ten, ktorému sa dostatočne zamestnávateľ nevenuje. Nastavením prínosného onboardingu a dodržiavaním týchto pravidiel dokážete ušetriť množstvo času, peňazí a starostí. 

 

Ako na správny onboarding?

 

 1. Začínajte v predstihu – väčšina nových zamestnancov trávi prvé dni v práci vypĺňaním dotazníkov, podpisovaním zmlúv a oboznamovaním sa so základnými procesmi. Poskytnite nováčikom v predstihu školenia, poklady, ktoré mu umožnia získať prehľad ešte pred nástupom.

 2. Modernizujte – prostredníctvom moderných online platforiem môžete s novým členom tímu zdieľať informácie o procesoch, pravidlách celej spoločnosti. Prístup k týmto informáciám mu pomôže v efektívnom vyhľadávaní odpovedí na svoje otázky a získa aktuálny prehľad o fungovaní spoločnosti. 

 3. Vytýčte si ciele nastavte si jasné ciele a povinnosti s novým zamestnancom, ktoré sú dôležitým faktorom. Priebežnou kontrolou plnenia cieľov a prípadnou pomocou s ich plnením môže pomôcť v rýchlejšej adaptácií.

 4. Venujte sa im – neignorujte ich – umocnite pocit spokojnosti a angažovanosti nových kolegov tým, že sa im budete venovať od začiatku. Onboarding je pre nováčika styčným bodom, ktorý mu bude nápomocný počas celého obdobia. Zoznámte zamestnanca s kolegami, informujte ho o spolupráci medzi jednotlivými tímami. Zaujímajte sa a pýtajte sa, dávajte pravidelne spätnú väzbu.

 5. Pokračujte v onboardingu aj po zaškolení – proces onboardingu po zaškolení zamestnanca nekončí. Prejdite si so zamestnancom hodnotenie a dopracujte sa k vytvoreniu dalšieho plánu rozvoja zamestnanca.

 

Výhodou dobre nastaveného onboardingu je, že nováčikovia dokážu prinášať prvé výsledky rýchlejšie. Ak noví zamestnanci prejdú celým procesom nástupu do zamestnania, rýchlejšie sa usadia na svojej pozícií a začnú produkovať výsledky v tíme.

Zaujímajú vás bližšie informácie? Chceli by ste si vyskúšať dobre nastavený onboarding pri nových kolegoch? Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám poradíme a nastavíme celý proces na mieru.

OUTPLACEMENT – užitočný pomocník pre zamestnávateľov

OUTPLACEMENT - užitočný pomocník pre zamestnávateľov

Zasiahla kríza aj vašu spoločnosť? Ste nútený v rámci znižovania nákladov znižovať aj stavy zamestnancov? Strašiak menom prepúšťanie, ktorý doteraz stál pred dverami vašej firmy, už nemusí viac desiť ani vás, ani vašich zamestnancov. Riešením je outplacement. 

Outplacement môžeme charakterizovať ako proces podpory a pomoci zamestnávateľa zamestnancom pri hľadaní nového uplatnenia na trhu práce.  

Práve vaši zamestnanci sú jedni z tých, ktorí šíria dobré meno spoločnosti. Pri neplánovanom odchode zo zamestnania môžu cítiť hnev, krivdu, frustráciu či obavy o svoju budúcnosť. Podaním pomocnej ruky v podobe outplacementu zmiernite ekonomické aj osobnostné dopady vyplývajúce z ich odchodu. 

Podstatou outplacementu je ponúknuť zamestnancom, ktorých sa zmena pracovného zázemia týka: 

 1. odbornú pomoc pri smerovaní ich budúcej kariéry, 
 2. pomoc pri hľadaní novej pracovnej príležitosti, 
 3. individuálnu starostlivosť, ktorá minimalizuje negatívne dôsledky prepúšťania. 

Cieľom týchto aktivít je okrem už spomínaného zmiernenia ekonomických a osobnostných dopadov aj udržanie dobrých vzájomných vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom. 

Personálno-konzultačná spoločnosť pôsobí v procese outplacementu ako mediátor medzi firmou a zamestnancom. Skúsení konzultanti pomáhajú upokojiť počiatočné emócie, sklamanie, zlosť a tak isto zmierniť stres spôsobený stratou zamestnania. 

Aké výhody ponúka správne nastavený proces outplacementu vašej firme, ktorú zasiahla kríza? 

 1. zjednoduší komunikáciu so zamestnancami, ktorých sa dotkne prepúšťanie,
 2. zmierni negatívny dopad prepúšťania na celkový chod spoločnosti, 
 3. podporí motiváciu zamestnancov, ktorí v spoločnosti zostávajú,
 4. posilní dobré meno firmy vo vzťahu k zamestnancom aj verejnosti 
 5. ponúka možnosť opätovného oslovenia pracovníkov v prípade, že sa situácia zmení a firma bude schopná znovu ich zamestnať. 

ACG consulting dokáže na základe osvedčenej metodiky identifikovať schopnosti a zručnosti, ktoré môžu zamestnanci využívať pri svojej práci. Snažíme sa vyzdvihnúť silné stránky, ktoré bude uchádzač schopný predať na pracovnom pohovore. Okrem toho naši konzultanti aktívne vyhľadávajú dotknutým zamestnancom pracovné možnosti, čím dokážu skrátiť čas výpadku príjmu.

Počas celého procesu sú plne nápomocní pri aktualizovaní a úprave životopisu tak, aby dokázal zaujať. Venujú sa aj príprave na nadchádzajúce pracovné pohovory, informujú prepustených zamestnancov o aktuálnej situácii na trhu práce a poskytujú odborné rady a tréningy v oblasti soft skills, čiže “mäkkých zručností” (komunikačné a prezentačné zručnosti, organizácia času, zvládanie konfliktov, flexibilita a proaktivita, sebamotivácia či asertivita). 

Presťahovali sme sa!

ACG consulting má novú adresu!

Od januára sa na nás môžete obrátiť na našej novej adrese:

Južná trieda 82, budova Twinstar Plaza IV (budova vedľa Katastrálneho úradu)

E-mailové a telefonické kontakty ostávajú nezmenené:
E-mail: kosice@acg.sk
Telefón: 055/7896 475

Tešíme na stretnutie s vami v nových priestoroch.

Kolektív ACG consulting, s.r.o.

4 skvelé tipy, ako naštartovať kreativitu a inovácie vo vašom tíme už dnes #2

4 skvelé tipy, ako naštartovať kreativitu a inovácie vo vašom tíme už dnes #2

Untitled-5

Vedeli ste, že až 91% zaangažovaných zamestnancov je spokojných so svojimi možnosťami pre rozvoj, zatiaľ, čo u zamestnancov, ktorí nedostali príležitosť na zmenu je spokojných iba 28%? Práve oni s najväčšou pravdepodobnosťou skôr či neskôr opustia svoju prácu.

Pre zamestnávateľov môže byť identifikácia kreativity a inovatívneho myslenia zamestnanca počas procesu prijímania do pracovného pomeru komplikovaná. Pri hodnotení uchádzačov o zamestnanie sa sústredíme skôr na životopisy, ktoré nám hovoria iba o predchádzajúcich skúsenostiach, ale nie o osobnostných vlohách.

Osobný pohovor nás môže zblížiť, ale množstvo informácií, ktoré sa z neho dozviete, sú na míle ďaleko od spôsobu myslenia a práce, ktorú by zamestnanec počas bežného dňa vykonával.

Žiadna z týchto informácií nám neponúka prehľad o schopnostiach kreatívneho myslenia uchádzača.

Akoby veci neboli príliš komplikované – v prostredí, ktoré neponúka dostatočné množstvo výziev, nebudú ani tí najinovatívnejší ľudia inovatívnymi.

Ak chcete naštartovať vo vašom tíme kreativitu, prečítajte si naše ďalšie 4 rady.

1. Minimalizujte byrokraciu

Byrokracia môže byť významnou prekážkou vo vašej spoločnosti. Nielenže môže zabrániť pracovníkom s výborným nápadom v tom, aby ho dokázali realizovať, ale môže brzdiť aj samotné inovatívne myslenie. Ak sú ľudia nútení dodržiavať prísne pravidlá pri svojej práci, najmä tie, s ktorými nesúhlasia alebo im dostatočne nerozumejú, je obmedzená ich schopnosť slobodne a tvorivo myslieť.

V závislosti od charakteru Vašej organizácie môže byť nevyhnutná istá miera byrokracie. Mali by ste však myslieť na to, prečo je pravidlo pravidlom. Ak pravidlo viac blokuje ako zefektívňuje procesy, môže minimalizovať všetky kreatívne prejavy.

Byrokracia je opakom inovácií – vyžaduje si, aby ľudia pracovali v škatuľke a nenabáda ich k tomu, aby ju rozbili.

2. Zamerajte sa na pozitívnu spätnú väzbu budujúcu sebavedomie

Ak chcete slobodne myslieť a vyjadrovať svoje nápady, musíte byť na seba hrdí. Rovnako ako byrokratické pravidlá a toxickí zamestnanci môžu brzdiť inováciu, tak aj nedostatok sebavedomia môže potláčať jej prejavenie sa. Aj bez byrokracie a toxicity.

Nemusí to byť nikoho vina, ak kreatívnemu zamestnancovi chýba sebadôvera, no aj napriek tomu mu môžete pomôcť zvýšiť sebavedomie a prejaviť tak jeho potenciál pre vytváranie inovácií. Skvelým štartovacím bodom je vybudovanie firemnej kultúry a psychologickej bezpečnosti, kde budú zamestnanci podporovaní, aj keď zlyhajú.

Poskytovanie pozitívnej spätnej väzby a odmeňovanie úspechov môže vašim zamestnancom pomôcť pri budovaní zdravého sebavedomia. Ak ľudia vo firme potrebujú zlepšiť svoju výkonnosť, stavte skôr na konštruktívnu spätnú väzbu a buďte úprimní. Dôvera vo vás sa nezníži a inováciám vo svojej spoločnosti otvoríte dvere.

3. Oceňujte

Ak za vami príde niekto s vynikajúcim nápadom, musíte ho za to pochváliť!

Ocenenie a angažovanosť zamestnancov idú ruka v ruke a ich kombinácia podporuje inovatívne myslenie.

Untitled-5

Až 84% zaangažovaných zamestnancov bolo za prekročenie svojej komfortnej zóny ocenených, narozdiel od nezaangažovaných zamestnancov, ktorých vedenie ocenilo iba v 24% prípadov.

Je dôležité oceniť, no dôležitejšie je, aby sa zamestnanec cítil byť ocenený. Pamätajte, že vaši spolupracovníci môžu chápať uznanie inak ako vy. Dať zamestnancom správnu spätnú väzbu, aby vedeli, čo si z ich úsilia najviac ceníte, pomôže každému lepšie porozumieť výsledkom ich práce a tomu, na čo sa pri nej sústrediť.

Skúste zistiť, aký druh uznania uprednostňuje váš tím, ako sa cítia byť ocenení pracovníci a povzbudzujte ich v inováciám.

4. Zhodnoťte zručnosti tímu

Tak, ako sme vyššie spomínali, zamestnanci majú rozličné vlohy a iné osobnostné predpoklady, ktoré sa nemusia vždy pri práci prejaviť. Niektoré z nich by mohli pomôcť vytvoriť v spoločnosti kreatívne zlepšenia a realizovať inovatívne nápady.

Ak máte pocit, že ste vlohy spolupracovníkov tíme neodhalili alebo ste ich naplno nevyužili, môžete sa obrátiť na nás. Pracovný potenciál vašich zamestnancov s presnosťou určí, v čom vynikajú. Identifikujeme ich silné vlohy v oblasti riadenia, komunikácie, systému a informácií.

A tak vás už pri inováciách a kreatívnych riešeniach nič nezastaví!

Kariérny agent

Chcete byť rešpektovaným lídrom? 5 spôsobov, ako z vás dokáže urobiť emocionálna inteligencia lepšieho lídra

Chcete byť rešpektovaným lídrom? 5 spôsobov, ako z vás dokáže urobiť emocionálna inteligencia lepšieho lídra

Vedenie tímu nie je ľahké, no niektorí z nás si túto činnosť sťažujú ignorovaním niekoľkých základným princípov emočnej inteligencie. 

Nemusíte byť odborníkom v oblasti emocionálnej inteligencie (inak označovanej ako EQ – emočný kvocient) na to, aby ste ju mohli využívať vo svoj prospech. Dodržiavaním niekoľkých základných princípov môžete zlepšiť svoju emocionálnu inteligenciu a následne vylepšiť množstvo aktivít vašej spoločnosti, od práce so zamestnancami až po váš organizačný výkon. 

Ako to funguje?

IQ a technické zručnosti sú potrebné skoro pre všetky obchodné operácie. Predstavujú pre vás figúrky, ktoré vás dostanú do hry. Vo svojom článku “What Makes a Leader?” uverejnenom v magazíne Harvard Business Review Daniel Goleman vysvetľuje: 

“Nehovorím, že IQ a technické zručnosti sú irelevantné. Záleží na nich, ale predstavujú len základné požiadavky na výkonné funkcie.”

Vodca, ktorý exceluje v emočnej inteligencii, je efektívnejší, pretože má základné zručnosti, ktoré si práca vyžaduje. Okrem toho chápe poslanie firmy hlbšie, podobne ako chápe poslanie svojho tímu a rozumie myšlienkam kolegov, ktoré ovplyvňujú spoločný úspech.  

Tu je 5 základných výhod, ktoré má líder so silnejšou emočnou inteligenciou narozdiel od iných a ako tieto výhody prospievajú tímu ako celku.

1. Sebavedomie

Sebavedomie je definované ako schopnosť dôverovať v seba samého, veriť a rozpoznať vlastné schopnosti a silu.

Prečo je sebavedomie také dôležité? 

Možno to znie ako klišé, ale sebavedomie je základom emočnej inteligencie. Jednoducho povedané, je to proces vytvorenia presnejšieho vnútorného barometra, ktorý je zladený a harmonický so svetom okolo vás.

Ak ste niekedy pracovali s niekym, kto vybuchne ako časovaná bomba pri najmenšom probléme, viete, ako tieto “emočné výbuchy” dokážu ovplyvniť morálku a motiváciu v tíme. 

Kde je teda problém? 

Táto osoba si pravdepodobne neuvedomila, že koná kontraproduktívne. V prvom rade je bez zdravého sebavedomia ťažké rozpoznať, že môže ísť o problém. Len málo ľudí si myslí, že riešenie problémov agresiou a výbušnosťou je efektívny spôsob, ako veci dosiahnuť. Týmto osobám najskôr chýb empatia, ďalší kľúčový element EQ. 

Vo väčšine prípadov sa proces spätnej väzby sebareflexiou jednoducho nedeje. 

Väčšina ľudí rešpektuje vodcu, ktorý pri výzve s odporom zostáva pokojný a vyrovnaný, niekoho, kto so svojimi kolegami zaobchádza s úctou a rešpektom bez ohľadu na to, akej situácii práve čelí. Skutoční lídri, ktorí sa riadia emocionálnou inteligenciou poznajú dôsledky svojich vonkajších reakcií a uvedomujú si svoj vplyv na ostatných. 

2. Sebaregulácia

Je zásadná, ale sama o sebe nestačí na pochopenie emočnej inteligencie. Sebauvedomenie je prvým predpokladom sebaregulácie. Ďalším krokom je zavedenie tohto princípu do praxe sebaregulácie. 

V jednoduchosti povedané, naučte sa ovládať samých seba. Vďaka tomu budete vedieť pohotovo reagovať na neočakávané situácie bez toho, aby ste ublížili členovi vášho tímu.

3. Vnútorná motivácia

Vnútorná motivácia zahŕňa všetko, čo vychádza zvnútra človeka. Je to niečo, čo chce človek vykonať sám kvôli sebe, kvôli svojej potrebe alebo vášni, ktorú k danej činnosti pociťuje. 

Lídri so silnou emočnou inteligenciou rozumejú svojim vnútorným emóciám a tomu, ako ich motivácia koreluje s motiváciou spoločnosti a tímu. 

Silná vnútorná motivácia je konkurenčnou výhodou takmer v akomkoľvek obchodnom sektore, a preto by sme nemali podceňovať schopnosť využiť ju vo svoj prospech.

Motivovaný líder pozná predpoklady na naplnenie nielen svojich potrieb, ale aj vnútornej motivácie členov tímu. To im umožňuje robiť konštruktívne rozhodnutia v ich interakciách a vzťahoch s ostatnými.

4. Empatia

Empatia je schopnosť niekomu porozumieť a zdieľať pocity inej osoby, takpovediac kráčať v šľapajách druhého. Empatia je kľúčový element  úspešných medziľudských vzťahov a základný kameň emočnej inteligencie. 

Prečo je empatia taká dôležitá?

Bez empatie je zložité, ba nemožné premýšľať o dopadoch, ktoré môžu mať vaše rozhodnutia na ostatných. Ak neviete alebo nerozmýšľate o tom, ako ostatní môžu vnímať vaše činy, nemôžete sa efektívne samoregulovať. 

Empatický líder vie, kedy žiada priveľa.

Empatia tiež pomáha lídrovi porozumieť konkrétnym okolnostiam, ktorým čelia ostatní a tomu, ako tieto okolnosti ovplyvňujú ich prácu. V článku Emotional Intelligence: No Soft Skill sa píše:

“Napríklad, ak niekto vždy mešká na schôdzu, je lepšie opýtať sa ho, prečo tomu tak je, než mu povedať, že jeho meškanie nedokážete vystáť. Tento prístup povedie k produktívnejšiemu rozhovoru o tejto otázke, čo môže situáciu vyriešiť.”

Pamätajte, empatia je kľúčom k porozumeniu.

5. Sociálne zručnosti

Pokročilé sociálne zručnosti sú neoceniteľným prínosom pre vás ako pre lídra. Sú to nástroje potrebné na využitie vašich vedomostí a poznatkov o empatii v praxi. 

Sociálne zručnosti vám pomôžu zvládnuť náročné situácie a rozvíjať vzájomne prospešné medziľudské vzťahy. Sú kľúčom k vyriešeniu trápnych situácií, konfliktov a k posilňovaní komunikácie. 

V tomto článku sme zostavili skvelého sprievodcu emočnou inteligenciou a líderstvom, v ktorom sme zmienili schopnosť efektívneho ocenenia ako sociálnu zručnosť, ktorú je potrebné rozvíjať ako líder najviac. 

Okrem toho môžete pokračovať rozvojom pracovného prostredia, v ktorom je poskytovanie efektívnej chvály prirodzenou a častou interakciou. 

Ako vodca by ste mali v rámci snahy o rozvoj emocionálnej inteligencie pomáhať ostatným vo vašom tíme robiť to isté. 

Zhrnutie

Úroveň emocionálnej inteligencie, ktorú kultivujete, má mimoriadny a okamžitý vplyv na ľudí okolo vás a v mnohých prípadoch na dráhu vašej kariéry. 

Niektorí odborníci tvrdia, že na rozdiel od IQ, úroveň EQ predpovedá úspech.

Ak by ste chceli získať viac informácií o emocionálnej inteligencii, pripravili sme pre vás veľký článok. 

Každá z 5 spomenutých kompetencií by sa mala rozvíjať samostatne, no najlepšie fungujú spolu. Lídri, ktorí sa radia týmito spôsobmi patria medzi najúspešnejších.

Ste pripravený urobiť ďalší krok smerom k silnejšej firemnej kultúre? Oslovte nás a získajte konzultáciu zdarma!

4 skvelé tipy, ako naštartovať kreativitu a inovácie vo vašom tíme už dnes #1

4 skvelé tipy, ako naštartovať kreativitu a inovácie vo vašom tíme už dnes #1

Keď premýšľame nad inováciou, zvyčajne si predstavujeme inteligentných ľudí, ktorí vynašli cenné a hodnotné veci alebo prišli s originálnymi nápadmi, vďaka ktorým sa stali slávnymi, bohatými a známymi.

Tím plný inovatívnych ľudí môže dosiahnuť rovnaké výsledky, avšak mať inovatívny tím vám a vašej spoločnosti umožňuje rýchlo sa prispôsobiť novým výzvam a prosperovať v nepredvídaných situáciách.

Aj malé, ale časté inovácie sú vo vašom biznise tým, čím sa viete odlíšiť od konkurencie. Zamestnanci, ktorým poskytnete príležitosť prinášať nové nápady, majú navyše tendenciu byť viac angažovaní v poslaní spoločnosti.

Našťastie existuje pár vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste podporili inováciu a umožnili členom Vášho tímu čo najlepšie využiť svoje tvorivé schopnosti. Vybudovaním správnych návykov vo vašej spoločnosti výrazne zvýšite šance, že k inováciám nielen dôjde, ale že k nim bude dochádzať pravidelne.

Ak sa chcete dozvedieť, ako zabezpečiť, aby bol váš tím kreatívny a inovatívny, čítajte ďalej.

1. Robte veci zábavnými

Švédsky vedec identifikoval 10 klimatických dimenzií, ktoré ovplyvňujú kreativitu v organizáciách. Jednou z nich je zmysel pre humor a hravosť v spoločnosti. Uvoľnená atmosféra s množstvom smiechu pomáha formovaťtvarovať firemnú kultúru a podporuje slobodu byť kreatívny.

Koniec koncov, keď ľudia pociťujú vyššiu mieru stresu, ich telá uvoľňujú hormón kortizol. Veľa ľudí však nevie, že kortizol je škodlivý pre naše zdravie. Sťažuje koncentráciu a môže viesť k mozgovej hmle, ktorá je obvykle sprevádzaná silnou únavou a depresiami.

Bez ohľadu na to, aký je človek múdry, kreatívny alebo inovatívny, ak je v strese, šanca, že bude pracovať na optimálnej úrovni, klesá. Práve preto nie sú ľudia, ktorí sa cítia pod tlakom, takí dobrí v riešení zložitejších úloh.

Aj keď sa vám nezdá, že zdravie vašich zamestnancov môže byť pre vás problémom, ich duševný stav vás skôr či neskôr ovplyvní, pretože vo veľkej miere pôsobí aj na ich pracovný výkon. Stres odvracia pozornosť od procesov, ktoré sú dôležité pre úspešné doručenie projektov. Skúste veci robiť zábavnými a uvidíte prúd nových nápadov.

2. Budujte si dôveru

Je ťažké byť šťastným v stresujúcom pracovnom prostredí a ešte ťažšie snažiť sa o angažovanosť alebo stotožnenie s poslaním spoločnosti, ak od nej necítite podporu. Ak zamestnanci neveria vám alebo vašej organizácii, je nepravdepodobné, že použijú svoje tvorivé schopnosti na to, aby dosiahli v práci úspech.

Spravodlivým zaobchádzaním s ľuďmi, uznávaním ich názorov a preferencií im môžete pomôcť, aby sa cítili v práci lepšie, aby mali k vášmu brandu väčšiu lojalitu a starali sa o inovatívne riešenia vašej spoločnosti.

3. Udržujte toxické osoby mimo dosahu

Aj keď urobíte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste vytvorili pozitívne pracovné prostredie a získali lojalitu od svojich zamestnancov, množstvu výsledkov vášho úsilia môže zabrániť toxická osoba v spoločnosti.

Bez ohľadu na to, aké výsledky títo ľudia prinášajú a koľko peňazí pre firmu zarábajú, toxickí pracovníci stoja omnoho viac, ako je ich hodnota.

Jedným z relevantných dôvodov, prečo je to tak, je populárna téma psychickej bezpečnosti. Inými slovami – atmosféra a nálada v tíme. Zo zamestnanca, ktorý sa necíti v práci bezpečne, nevydolujete to najlepšie ani náhodou! Keď sa ľudia cítia psychologicky bezpečne, sú schopní pracovať bez strachu, výčitiek a pocitu krivdy. Je oveľa pravdepodobnejšie, že v ich hlavách vzniknú skvelé nápady, ktoré prinesú Vašej firme ovocie.

Už len kvôli jednej toxickej osobe sa ľudia môžu cítiť nekomfortne. Táto osoba navyše bráni v dosahovaní výsledkov nielen jednému zamestnancovi, ale viacerým. Dôkladný rozhovor o pravidlách firmy s týmito osobami alebo ich prepustenie sú predpokladom podpory inovatívnych riešení.