I am Loader!
Edit

Kontakt

SLEDUJ NÁS

Chcete byť rešpektovaným lídrom? 5 spôsobov, ako z vás dokáže urobiť emocionálna inteligencia lepšieho lídra

Chcete byť rešpektovaným lídrom? 5 spôsobov, ako z vás dokáže urobiť emocionálna inteligencia lepšieho lídra

Vedenie tímu nie je ľahké, no niektorí z nás si túto činnosť sťažujú ignorovaním niekoľkých základným princípov emočnej inteligencie. 

Nemusíte byť odborníkom v oblasti emocionálnej inteligencie (inak označovanej ako EQ – emočný kvocient) na to, aby ste ju mohli využívať vo svoj prospech. Dodržiavaním niekoľkých základných princípov môžete zlepšiť svoju emocionálnu inteligenciu a následne vylepšiť množstvo aktivít vašej spoločnosti, od práce so zamestnancami až po váš organizačný výkon. 

Ako to funguje?

IQ a technické zručnosti sú potrebné skoro pre všetky obchodné operácie. Predstavujú pre vás figúrky, ktoré vás dostanú do hry. Vo svojom článku “What Makes a Leader?” uverejnenom v magazíne Harvard Business Review Daniel Goleman vysvetľuje: 

“Nehovorím, že IQ a technické zručnosti sú irelevantné. Záleží na nich, ale predstavujú len základné požiadavky na výkonné funkcie.”

Vodca, ktorý exceluje v emočnej inteligencii, je efektívnejší, pretože má základné zručnosti, ktoré si práca vyžaduje. Okrem toho chápe poslanie firmy hlbšie, podobne ako chápe poslanie svojho tímu a rozumie myšlienkam kolegov, ktoré ovplyvňujú spoločný úspech.  

Tu je 5 základných výhod, ktoré má líder so silnejšou emočnou inteligenciou narozdiel od iných a ako tieto výhody prospievajú tímu ako celku.

1. Sebavedomie

Sebavedomie je definované ako schopnosť dôverovať v seba samého, veriť a rozpoznať vlastné schopnosti a silu.

Prečo je sebavedomie také dôležité? 

Možno to znie ako klišé, ale sebavedomie je základom emočnej inteligencie. Jednoducho povedané, je to proces vytvorenia presnejšieho vnútorného barometra, ktorý je zladený a harmonický so svetom okolo vás.

Ak ste niekedy pracovali s niekym, kto vybuchne ako časovaná bomba pri najmenšom probléme, viete, ako tieto “emočné výbuchy” dokážu ovplyvniť morálku a motiváciu v tíme. 

Kde je teda problém? 

Táto osoba si pravdepodobne neuvedomila, že koná kontraproduktívne. V prvom rade je bez zdravého sebavedomia ťažké rozpoznať, že môže ísť o problém. Len málo ľudí si myslí, že riešenie problémov agresiou a výbušnosťou je efektívny spôsob, ako veci dosiahnuť. Týmto osobám najskôr chýb empatia, ďalší kľúčový element EQ. 

Vo väčšine prípadov sa proces spätnej väzby sebareflexiou jednoducho nedeje. 

Väčšina ľudí rešpektuje vodcu, ktorý pri výzve s odporom zostáva pokojný a vyrovnaný, niekoho, kto so svojimi kolegami zaobchádza s úctou a rešpektom bez ohľadu na to, akej situácii práve čelí. Skutoční lídri, ktorí sa riadia emocionálnou inteligenciou poznajú dôsledky svojich vonkajších reakcií a uvedomujú si svoj vplyv na ostatných. 

2. Sebaregulácia

Je zásadná, ale sama o sebe nestačí na pochopenie emočnej inteligencie. Sebauvedomenie je prvým predpokladom sebaregulácie. Ďalším krokom je zavedenie tohto princípu do praxe sebaregulácie. 

V jednoduchosti povedané, naučte sa ovládať samých seba. Vďaka tomu budete vedieť pohotovo reagovať na neočakávané situácie bez toho, aby ste ublížili členovi vášho tímu.

3. Vnútorná motivácia

Vnútorná motivácia zahŕňa všetko, čo vychádza zvnútra človeka. Je to niečo, čo chce človek vykonať sám kvôli sebe, kvôli svojej potrebe alebo vášni, ktorú k danej činnosti pociťuje. 

Lídri so silnou emočnou inteligenciou rozumejú svojim vnútorným emóciám a tomu, ako ich motivácia koreluje s motiváciou spoločnosti a tímu. 

Silná vnútorná motivácia je konkurenčnou výhodou takmer v akomkoľvek obchodnom sektore, a preto by sme nemali podceňovať schopnosť využiť ju vo svoj prospech.

Motivovaný líder pozná predpoklady na naplnenie nielen svojich potrieb, ale aj vnútornej motivácie členov tímu. To im umožňuje robiť konštruktívne rozhodnutia v ich interakciách a vzťahoch s ostatnými.

4. Empatia

Empatia je schopnosť niekomu porozumieť a zdieľať pocity inej osoby, takpovediac kráčať v šľapajách druhého. Empatia je kľúčový element  úspešných medziľudských vzťahov a základný kameň emočnej inteligencie. 

Prečo je empatia taká dôležitá?

Bez empatie je zložité, ba nemožné premýšľať o dopadoch, ktoré môžu mať vaše rozhodnutia na ostatných. Ak neviete alebo nerozmýšľate o tom, ako ostatní môžu vnímať vaše činy, nemôžete sa efektívne samoregulovať. 

Empatický líder vie, kedy žiada priveľa.

Empatia tiež pomáha lídrovi porozumieť konkrétnym okolnostiam, ktorým čelia ostatní a tomu, ako tieto okolnosti ovplyvňujú ich prácu. V článku Emotional Intelligence: No Soft Skill sa píše:

“Napríklad, ak niekto vždy mešká na schôdzu, je lepšie opýtať sa ho, prečo tomu tak je, než mu povedať, že jeho meškanie nedokážete vystáť. Tento prístup povedie k produktívnejšiemu rozhovoru o tejto otázke, čo môže situáciu vyriešiť.”

Pamätajte, empatia je kľúčom k porozumeniu.

5. Sociálne zručnosti

Pokročilé sociálne zručnosti sú neoceniteľným prínosom pre vás ako pre lídra. Sú to nástroje potrebné na využitie vašich vedomostí a poznatkov o empatii v praxi. 

Sociálne zručnosti vám pomôžu zvládnuť náročné situácie a rozvíjať vzájomne prospešné medziľudské vzťahy. Sú kľúčom k vyriešeniu trápnych situácií, konfliktov a k posilňovaní komunikácie. 

V tomto článku sme zostavili skvelého sprievodcu emočnou inteligenciou a líderstvom, v ktorom sme zmienili schopnosť efektívneho ocenenia ako sociálnu zručnosť, ktorú je potrebné rozvíjať ako líder najviac. 

Okrem toho môžete pokračovať rozvojom pracovného prostredia, v ktorom je poskytovanie efektívnej chvály prirodzenou a častou interakciou. 

Ako vodca by ste mali v rámci snahy o rozvoj emocionálnej inteligencie pomáhať ostatným vo vašom tíme robiť to isté. 

Zhrnutie

Úroveň emocionálnej inteligencie, ktorú kultivujete, má mimoriadny a okamžitý vplyv na ľudí okolo vás a v mnohých prípadoch na dráhu vašej kariéry. 

Niektorí odborníci tvrdia, že na rozdiel od IQ, úroveň EQ predpovedá úspech.

Ak by ste chceli získať viac informácií o emocionálnej inteligencii, pripravili sme pre vás veľký článok. 

Každá z 5 spomenutých kompetencií by sa mala rozvíjať samostatne, no najlepšie fungujú spolu. Lídri, ktorí sa radia týmito spôsobmi patria medzi najúspešnejších.

Ste pripravený urobiť ďalší krok smerom k silnejšej firemnej kultúre? Oslovte nás a získajte konzultáciu zdarma!