I am Loader!
Edit

Kontakt

SLEDUJ NÁS

Ako správne napísať životopis

Viete o tom, že personalista, pri prvom výbere, venuje vášmu životopisu približne 30 až 50 sekúnd?

Áno. Len toľko času máte na to, by ste ho svojím CV zaujali. A to nie len po grafickej či štylistickej stránke, ale najmä tej obsahovej.
Za roky pôsobenia našej spoločnosti, nám rukami prešlo množstvo rôznych životopisov, a tak vám radi dáme niekoľko typov, ako by malo dobré, kvalitné CV vyzerať.

Každý životopis, by mal obsahovať tieto body:

1.      Osobné údaje
Osobné údaje v životopise umiestňujte vždy na začiatok a dostatočne viditeľné.
Nesmieme zabúdať, že je dôležité skontrolovať si ich správnosť. Najmä čo sa emailovej adresy a telefónneho kontaktu týka. Jeden preklep vás totižto môže stáť veľa. Odporúčame udávať telefónne číslo vo formáte s predvoľbou (+421). Pri uvádzaní emailovej adresy dbajte na to, že email s prezývkou napríklad myska13@mojemail.sk nepôsobí profesionálne. Preto ak iný nemáte, radšej si vytvorte nový, napríklad meno.priezvisko@gmail.com. Pôsobí to predsa len o čosi serióznejšie.
Nemusíte sa zdráhať ani uverejneniu vášho dátumu narodenia.

2.      Vzdelanie
Ako prvé uveďte najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Je dôležité vypísať celý názov školy, fakultu aj vyštudovaný odbor spolu so získaným titulom a časové rozpätie, kedy dané štúdium prebiehalo.
Ak ste čerstvým absolventom a vaša záverečná práca súvisí s pracovnou pozíciu o ktorú sa uchádzate, kľudne ju v krátkosti opíšte.
Do životopisu uvádzajte iba vysokú a strednú školu. Základná škola je relevantná iba v prípade, že vyššie vzdelanie nemáte.

3.      Priebeh zamestnaní
Tak, ako pri vzdelaní, aj v tomto bode začnite s najaktuálnejším zamestnaním a chronologicky pokračujte k tým starším. Je dobré neuviesť iba názov firmy a pracovnej pozície, ktorú ste zastávali, ale taktiež aj stručne opísať vašu pracovnú náplň. Personalistom ale aj vášmu potenciálnemu novému zamestnávateľovi to ponúkne bližší obraz o vašich skúsenostiach, čo vám zároveň dáva väčšiu šancu zaujať.
Nezabudnite opäť na časové rozpätia jednotlivých pracovných pozícií.
Ak sú vaše pracovné skúsenosti bohatšie, nie je nutné dopodrobna opísať všetky. Dôležité sú tie najčerstvejšie a tie, ktorých pracovná náplň je najbližšie pozícii, o ktorú sa uchádzate.

4.      Jazykové znalosti
V tomto bode uveďte jazyky, ktoré ovládate a na akej úrovni.
Pre množstvo zamestnávateľov je komunikácia v aspoň jednom cudzom jazyku kľúčová, (najčastejšie je to anglický jazyk avšak ani iné nie sú výnimkou).
Nezabúdajte, že ak je pri pracovnej ponuke uvedený jazyk, ako jedna z požadovaných znalostí, už aj pracovný pohovor, alebo aspoň jeho časť, môžu v tomto jazyku prebiehať.

Jazykové úrovne:
  A1–úplný začiatočník, A2–začiatočník, B1–mierne pokročilý, B2–stredne pokročilý, C1–pokročilý, C2-expert/materinský jazyk.

5.      Ostatné znalosti
Medzi ostatné znalosti zaraďujeme počítačové znalosti, či vlastnenie vodičského preukazu.
Jednou z troch úrovní, základy – pokročilý – expert, ohodnoťte svoje vedomosti či už v niektorom z programovacích jazykov alebo uveďte konkrétne systémy, software či programy.
V závislosti od konkrétnej oblasti vášho pracovného zamerania, nie je na škodu spomenúť aj administratívne znalosti a podobne.
Ak ste nabrali prax aj počas štúdia, či sa venovali dobrovoľníckym činnostiam, nezdráhajte sa ich, aspoň v krátkosti, spomenúť.
Pri informácii o vlastnení vodičského oprávnenia určite uveďte aj skupinu.

6.      Doplňujúce vzdelanie
Kurzy, školenia, certifikáty ale aj odborné skúšky či oprávnenia.
To všetko je veľkým plusom pri hľadaní si zamestnania.
Nezabudnite uviesť školu/inštitúciu, na ktorej ste školenia absolvovali a dobu, kedy to bolo.

Nezabudnite, že prvým, veľmi dôležitým kontaktom s novým potenciálnym zamestnávateľom je váš životopis. Preto by ste si na jeho napísaní mali dať záležať.
Hlavnou úlohou životopisu, je vás čo najlepšie v stručnosti predstaviť. Je dokumentom, ktorý o vás veľa napovedá. Nepokazte si preto svoje šance na získanie vysneného pracovného miesta nedostatočnou prípravou.

Životopis je prvým krokom ako zanechať dobrý dojem a získať takzvanú pomyselnú vstupenku na pracovný pohovor. Preto by sme jeho prípravu nemali zanedbať.