I am Loader!
Edit

Kontakt

SLEDUJ NÁS

Odhaľte skrytý potenciál svojich aktuálnych či budúcich zamestnancov

Určite každému zamestnávateľovi pristáli na stole krásne a prepracované životopisy s množstvom informácií, ktoré hovoria o dosiahnutom vzdelaní, pracovných skúsenostiach či o rôznych hard skills. V životopise chce každý kandidát pôsobiť v čo najlepšom svetle a, povedzme si úprimne, kde tu čosi prikrášli. No žiadne z týchto údajov nedokážu vypovedať o osobnostnej stránke uchádzača a jeho pracovných návykoch a zameraniach.

Ako vyriešiť množstvo otázok pri výberovom procese? Ako získať rýchle a hodnoverné informácie pri dôležitom rozhodovaní?

Vyhodnotíme pracovný potenciál

Pomocou krátkeho 10 minútového dotazníka dokážeme vďaka jednoduchej psychodiagnostickej metóde odhaliť osobnostné charakteristiky kandidáta a identifikovať silné stránky, ktoré môže efektívne využívať pri výkone svojej práce. Jednotlivé charakteristiky hodnotenej osoby posudzujeme v štyroch oblastiach, ktoré sa týkajú:

  • Riadenia – ako presadzuje ciele a rozhodnutia.
  • Komunikácie – ako vníma vzťahy, postoje a orientáciu na pracovný tím a svoje okolie.
  • Systému – ako pristupuje k zmenám procesov a k novým podmienkam, ako flexibilne dokáže reagovať na zmeny.
  • Informácií – ako získava a spracováva informácie, ako realizuje požadované ciele.

Výsledkom je súhrn grafov, na základe ktorých dokážeme získať objektívne informácie o hodnotených osobách. Výhodou je, že aj v krátkom čase dokáže zanalyzovať veľké množstvo ľudí a okamžite vygenerovať výsledok. Ľudské zdroje hodnotí z hľadiska ich najväčšej využiteľnosti a uplatnenia. Slúži na ohodnotenie potenciálnej pracovnej výkonnosti, štýlu správania na pracovisku a posúdenie možností ďalšieho profesijného rozvoja.

Okrem charakteristiky jednotlivca dokáže vyhodnotiť aj pracovný tím ako celok, identifikovať tímlídra, najväčšieho motivátora, ale aj to, prečo daný tím nedokáže efektívne spolupracovať, napredovať a dosahovať požadované výsledky. 

Vďaka odhaleniu týchto nedostatkov dokáže zamestnávateľ vhodne pozmeniť systém či spôsob riadenia alebo nastaviť vhodné vzdelávacie procesy, ktoré prinesú zamestnancom nový vietor do plachiet.

Táto metodika pomôžeme zamestnávateľom aj vtedy, ak váhajú a nevedia sa rozhodnúť, ktorý z kandidátov vo výberovom procese je na danú pracovnú pozíciu ten najvhodnejší najvhodnejší.

Pokiaľ Vás hodnotenie pracovnej charakteristiky zaujalo, neváhajte nás kontaktovať. Spracovanie a vyhodnotenie jedného dotazníka od nás dostanete ako darček.