I am Loader!
Edit

Kontakt

SLEDUJ NÁS

Čo robiť, ak prokrastinuje váš podriadený?

Ako sme už spomínali v predchádzajúcom článku, príčinou prokrastinácie nie je lenivosť, ako sa mnohí domnievajú. Ide o psychickú záležitosť, napríklad vnútorné nastavenie vášho zamestnanca, ktorý si po príchode do práce povie “musím to dokončiť”, “musí to byť bezchybné”, “pokiaľ to nedokončím, nebudem mať nárok nerušene odpočívať”. Takýmito vnútornými dialógmi sa prokrastinujúci človek stáva sám sebe tyranom a dostáva sa bludného kruhu.

Zamestnávatelia a ľudia na vedúcich pozíciách môžu so svojimi zamestnancami pracovať oveľa efektívnejšie, ak si uvedomia, že práve takto so sebou v duchu zápasia jeho zamestnanci. 

Typickým znakom efektívneho vedenia ľudí je komunikovať slová, koncepty a emócie, ktoré zamestnancom poskytnú potrebné informácie, inšpirujú ich a namotivujú k dosiahnutiu cieľov. 

Aj v prípade nadriadeného je treba upustiť od slov “musíte to odovzdať dnes a musí to byť bezchybné”, pretože môžu pôsobiť ako skrytá vyhrážka. Skúste tieto slová nahradiť frázami “v akom štádiu mi viete zadanie odovzdať ešte dnes?” alebo “konečný termín je do konca týždňa, môžeme sa dohodnúť, že mi veci odovzdáte v stredu, aby sme mali čas prejsť si to spolu a opraviť prípadné chyby?”. 

Kritizujte, no konštruktívne 

Manažéri sú častokrát perfekcionisti a je pochopiteľné, že od svojich zamestnancov očakávajú tie najlepšie výsledky a nie vždy sú spokojní s tým, čo dostanú. Preto je dôležitá konštruktívna kritika

Skúste vynechať vety “čo je s vami, zase je to zlé” či “čakal som od vás lepšiu prácu”. Dôležité je svojich zamestnancov pochváliť a dať im odporúčania, čo je potrebné zmeniť alebo opraviť, napríklad “s týmto zadaním ste si poradili veľmi dobre, oceňujem vašu kreativitu, no skúsil by som pozmeniť nasledovné veci”. 

Aj keď je medzi vami vzťah nadriadeného a podriadeného, majte na pamäti, že váš cieľ je spoločný – priniesť firme zisk. Práve preto dajte svojim zamestnancom pocítiť, že na veciach pracujete spoločne, ako kolegovia. 

A rovnako ako vaši zamestnanci, ani vy nezabúdajte na to, že úspešní ľudia nielen tvrdo pracujú, ale vedia sa aj dobre baviť. 

Nedovoľte prokrastinácii brzdiť váš výkon

Koľkokrát ste sa pristihli pri tom, že svoje povinnosti odkladáte, lebo máte na práci niečo “dôležitejšie”? Chorobné odkladanie dôležitých úloh na neskôr sa podľa odbornej literatúry označuje slovom prokrastinácia – fenomén dnešnej doby, ktorý postihuje čoraz viac ľudí. 

Fráza “Ako prestať prokrastinovať” je zadávaná do vyhľadávačov stále častejšie. Medzi najodporúčanejšie rady patria “stanovte si priority”, “rozdeľte si prácu”. Keby to bolo také jednoduché, tak už dávno nikto neprokrastinuje, nie?

Prečo ľudia prokrastinujú? 

Podľa Neila Fioreho príčinou prokrastinácie nie je lenivosť. Ide o snahu vyrovnať sa s najrôznejšími problémami, ako napríklad nízke sebavedomie, perfekcionizmus, strach zo zlyhania a neúspechu, obavy z kritiky. Viacerí si nedokážu efektívne stanoviť ciele, čoho dôsledkom je nerovnováha medzi pracovným životom a voľným časom. Ako únik od negativistických myšlienok začínajú ľudia prokrastinovať. 

Ako prestať prokrastinovať? 

 • Zistite, ako trávite svoj čas 

Zmena neprichádza zo dňa na deň, a preto sa aj naďalej správajte ako doteraz. Pracujte, prokrastinujte, užívajte si voľno, leňošte. Akurát s tým rozdielom, že si budete zapisovať čas, ktorý vám jednotlivé aktivity zabrali. Môžeme to nazvať aj prokrastinačný denník. Vďaka nemu získate presný obraz o tom, ako využívate svoj deň. Možno vás prekvapí zistenie, že väčšina činností nijako nesúvisí s dosahovaním vašich najdôležitejších cieľov. Je úplne v poriadku, ak si na kvalitnú prácu nenájdete 8 hodín denne

Keď ste naplno preskúmali, ako využívate svoj čas, máte oveľa jasnejšiu predstavu o tom, ktoré i činnosti vás vedú k dosiahnutiu cieľov a ktoré myšlienky vedú k ďalšiemu odkladaniu práce a k výčitkám. 

 • Veďte vnútorný dialóg

Ako sa hovorí, keď chce človek zmeniť svet, musí v prvom rade zmeniť seba. V prípade prokrastinácie ide o zmenu voči sebe samému. Pri príchode do práce si na začiatku dňa poviete, čo všetko musíte. Práve slovo musím evokuje pocit, že sme nútení do niečoho, čo robiť nechceme. Pokúste sa slovo musím nahradiť napríklad slovom chcem. Dnes chcem spraviť… 

 • Nezabúdajte na zábavu

Aby ste zmiernili nutkanie prokrastinovať a udržali si potrebnú mieru motivácie čeliť vysokým nárokom, ktoré sú na vás v práci kladené, potrebujete si bez výčitiek svedomia dopriať zábavu, ktorá poskytuje priestor na telesnú rovnováhu a čas na duševnú obnovu. Vďaka tomu viete, že práca vás neoberie o voľný čas, počas ktorého načerpáte novú energiu a motiváciu. Svoj projekt nebudete viac vnímať ako niečo nezvládnuteľné, ale vďaka plánovanému voľnu viete, že na ceste k úspechu môžete počítať s prestávkami a oddychom. 

Rozhodol som sa prestať prokrastinovať, no nechal som to na zajtra

Nebudeme si klamať, život nie je len zábava a voľný čas. Nezostáva nič iné, len prekonať pasivitu a pustiť sa do práce. Dôležité je preto začať.

Je nemožné, aby sa človek v práci naplno sústredil celých 8 hodín. Ako pomôcku vyskúšajte antirozvrh. Jeho pointou je naplánovať si aktivity v nasledovnom poradí:

 1. nepracovné činnosti, napríklad starostlivosť o deti a domácnosť,
 2. menej náročné pracovné úlohy, ako napríklad jednoduché maily či prehľad noviniek,
 3. pevné termíny, napríklad časy porád a stretnutí, obedná prestávka, 
 4. dôležité pracovné činnosti, ktoré vyžadujú maximálne sústredenie. 

Na začiatok je dobré vyhradiť si na plné pracovné nasadenie kratší časový úsek, napríklad 30 minút, poprípade môžete využívať pomodoro techniku. Podstatné je, aby ste celých 30 minút využili naplno. Môže sa vám zdať, že pol hodinka je relatívne krátky čas na to, aby ste stihli urobiť niečo produktívne, no práve táto taktika vám dopomôže k tomu, aby ste si o týždeň či dva pridali do svojho rozvrhu 45 minút súvislej práce, neskôr hodinu. Samozrejme, naplánované časy nie sú fixné a netreba sa obviňovať alebo si vyčítať, keď sa na obede zdržíte o 5 minút dlhšie, než ste plánovali. 

Máte iné odskúšané taktiky, ktoré vám pomohli uniknúť prokrastinácii? Podeľte sa s nimi v komentári. 

Odhaľte skrytý potenciál svojich aktuálnych či budúcich zamestnancov

Odhaľte skrytý potenciál svojich aktuálnych či budúcich zamestnancov

Určite každému zamestnávateľovi pristáli na stole krásne a prepracované životopisy s množstvom informácií, ktoré hovoria o dosiahnutom vzdelaní, pracovných skúsenostiach či o rôznych hard skills. V životopise chce každý kandidát pôsobiť v čo najlepšom svetle a, povedzme si úprimne, kde tu čosi prikrášli. No žiadne z týchto údajov nedokážu vypovedať o osobnostnej stránke uchádzača a jeho pracovných návykoch a zameraniach.

Ako vyriešiť množstvo otázok pri výberovom procese? Ako získať rýchle a hodnoverné informácie pri dôležitom rozhodovaní?

Vyhodnotíme pracovný potenciál

Pomocou krátkeho 10 minútového dotazníka dokážeme vďaka jednoduchej psychodiagnostickej metóde odhaliť osobnostné charakteristiky kandidáta a identifikovať silné stránky, ktoré môže efektívne využívať pri výkone svojej práce. Jednotlivé charakteristiky hodnotenej osoby posudzujeme v štyroch oblastiach, ktoré sa týkajú:

 • Riadenia – ako presadzuje ciele a rozhodnutia.
 • Komunikácie – ako vníma vzťahy, postoje a orientáciu na pracovný tím a svoje okolie.
 • Systému – ako pristupuje k zmenám procesov a k novým podmienkam, ako flexibilne dokáže reagovať na zmeny.
 • Informácií – ako získava a spracováva informácie, ako realizuje požadované ciele.

Výsledkom je súhrn grafov, na základe ktorých dokážeme získať objektívne informácie o hodnotených osobách. Výhodou je, že aj v krátkom čase dokáže zanalyzovať veľké množstvo ľudí a okamžite vygenerovať výsledok. Ľudské zdroje hodnotí z hľadiska ich najväčšej využiteľnosti a uplatnenia. Slúži na ohodnotenie potenciálnej pracovnej výkonnosti, štýlu správania na pracovisku a posúdenie možností ďalšieho profesijného rozvoja.

Okrem charakteristiky jednotlivca dokáže vyhodnotiť aj pracovný tím ako celok, identifikovať tímlídra, najväčšieho motivátora, ale aj to, prečo daný tím nedokáže efektívne spolupracovať, napredovať a dosahovať požadované výsledky. 

Vďaka odhaleniu týchto nedostatkov dokáže zamestnávateľ vhodne pozmeniť systém či spôsob riadenia alebo nastaviť vhodné vzdelávacie procesy, ktoré prinesú zamestnancom nový vietor do plachiet.

Táto metodika pomôžeme zamestnávateľom aj vtedy, ak váhajú a nevedia sa rozhodnúť, ktorý z kandidátov vo výberovom procese je na danú pracovnú pozíciu ten najvhodnejší najvhodnejší.

Pokiaľ Vás hodnotenie pracovnej charakteristiky zaujalo, neváhajte nás kontaktovať. Spracovanie a vyhodnotenie jedného dotazníka od nás dostanete ako darček.

 

Reštartujte svoju koncentráciu s pomodoro technikou

Reštartujte svoju koncentráciu s pomodoro technikou

 

Homeoffice bol donedávna ešte firemným benefitom, no dnes je bežnou súčasťou nášho pracovného života. Za ten čas sme si naňho zvykli do takej miery, že sa stal rutinou. A spolu s rutinou prišiel aj pokles produktivity. Chcete ju opäť naštartovať? Vyskúšajte pomodoro techniku.

 

Čo je pomodoro technika?

Pomodoro technika spočíva v rozdelení si úloh na menšie časové intervaly, ktoré vám pomôžu k lepšej koncentrácii a zároveň k vyššej produktivite. Na začiatku to bude možno trošku náročné, pretože je nutné minimalizovať všetky okolité podnety, ktoré môžu pôsobiť rušivo, no o to viac sa zvýši vaša schopnosť sústrediť sa. Celý proces “pomodora” môžeme zhrnúť do šiestich krokov.

 • Zadefinujte si úlohy 

Nezáleží na tom, či je úloha veľká alebo malá. To, na čom záleží, je vedieť ju pomenovať a venovať jej čas.

 • Nastavte si časovač 

Ako sme už spomínali, pri pomodoro technike si prácu rozdeľujete na časové intervaly. Optimálny limit, pri ktorom sa dokážeme naplno koncentrovať, je 25 až 30 minút. No netreba zabúdať, že počas plnej koncentrácie sa nesmieme nechať vyrušiť upozorneniami zo sociálnych sietí, dianím za oknom, domácimi maznáčikmi či chuťou na maškrty. 

 • Pracuj naplno, pokiaľ časovač nezazvoní

Sústreďte sa naplno celých 25 minút. Ak po uplynutí času zistíte, že vám ostali nedokončené čiastkové úlohy úlohy, spíšte si ich na papier, aby ste na nich po prestávke nezabudli, respektíve nestrácali čas rozpamätávaním sa, kde ste prestali. 

 • Splnené úlohy si odškrtávajte

Ak chcete mať čierne na bielom, ako vám plnenie úloh ide, odporúčame si ich na začiatku zapísať na papier a následne splnenú úlohu odškrtnúť. Pocit, že ste sa posunuli o krok bližšie k cieľu, je dobrou motiváciou.

 • Dajte si pauzu

Prestávky sú dôležité. Po uplynutí času si urobte krátku päťminútovú prestávku. Prejdite sa, nadýchajte sa čerstvého vzduchu, zalejte si kávu alebo čaj, ľahnite si, pustite si hudbu. Jednoducho, robte čokoľvek relaxačné, pri čom nebudete myslieť na to, čo ste nestihli urobiť a čo vás ešte čaká. 

 • Po každom štvrtom “pomodore” si doprajte dlhšiu prestávku

Optimálna dĺžka oddychu po jednom cykle je 25-30 minút. Celý tento čas venujte oddychu a relaxácii, aby potom mohol váš mozog zase naplno pracovať. 

Pomodoro technika nie je spôsob, ktorý by ste mali využívať vo svojom pracovnom živote každý deň. Je to len nástroj, ktorý oživí pracovnú rutinu a nakopne vás k lepšiemu nasadeniu a organizácii úloh. Tak isto si uvedomíte, že niektoré úlohy sa dajú zvládnuť oveľa rýchlejšie, než ste v skutočnosti predpokladali. V začiatkoch musíte experimentovať a zvoliť si také časové intervaly, ktoré budú vášmu telu vyhovovať najlepšie.

 

Ako vznikla pomodoro technika?

Za jej vznikom stojí Francesco Cirillo. V 80. rokoch 20. storočia sa počas svojho štúdia na univerzite snažil nájsť spôsob, ako sa čo najlepšie sústrediť na množstvo učiva, ktoré sa potrebuje naučiť. Tak to skúsil s kuchynským časovačom v tvare paradajky – v taliančine pomodoro. Svojmu “vynálezu” zostal natoľko verný, že ho začal predstavovať na svojich školeniach  a neskôr vydal aj knižný manuál.

Vyskúšali ste pomodoro techniku? Ako sa osvedčila vo vašom pracovnom živote?