I am Loader!
Edit

Kontakt

SLEDUJ NÁS

Asertivita - nie agresivita

Začnime ”netradične” – definíciou asertivity. Asertivita pochádza z latinského „asercio“, resp. z anglického slova „to assert“, čo znamená „tvrdiť, požadovať“. Ide o komunikačnú zručnosť zdôrazňujúcu aspekt sebadôvery a sebapresadenia.


Asertivita je mnohokrát nesprávne chápaná ako synonymum agresivity, presadzovania a direktívneho spôsobu riadenia. Možno aj vďaka tomuto nesprávnemu zatriedeniu a rozšíreným názorom o jeho negatívnej povahe, sa asertívne správanie najmä v našich zemepisných šírkach veľmi neaplikuje. Alebo sa aplikuje niečo, čo s asertivitou nemá nič spoločné. 

Ako to teda je? 
Keď sme napríklad v práci konfrontovaní konfliktnou situáciou či problémom, môžeme reagovať v dvoch extrémoch: zaútočíme (fight), alebo sa podriadime – “utečieme” (flight). Obe možnosti sú v riešení konfliktu neefektívne. Slovný útok častokrát spustí protiútok, alebo “obeť” odíde. Pri podriadení sa – metaforickom úteku – dočasne odložíme konflikt. Problém však v oboch prípadoch ostane nevyriešený. 


Kvôli strachu z neúspechu alebo vysokej agresivite v riešení problému prichádzajú mnohokrát obe strany o možnosť naučiť sa niečo dôležité.

Asertivita je alternatíva, ktorá tvorí stred medzi útekom a útokom, stred medzi pasivitou a agresivitou. Asertivita je cesta vyjadrenia potrieb, pocitov a názorov úprimne, otvorene, priamo ale zdvorilo, bez toho, aby sme boli v zajatí negatívnych emócií ako úzkosť a pocit viny.


Ak sa chceme naučiť byť asertívnymi, potrebujeme sa naučiť naše práva v rôznych situáciách:

  1. Máme právo sami posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky, emócie a byť za ne zodpovední.
  2. Máme právo neponúkať žiadne výhovorky a ospravedlnenia za naše správanie.
  3. Máme právo posúdiť, či a nakoľko sme zodpovední za riešenie problémov iných.
  4. Máme právo zmeniť svoj názor.
  5. Máme právo robiť chyby a byť za ne zodpovední.
  6. Máme právo povedať “Neviem”.
  7. Máme právo byť nezávislí od dobrej vôle iných.
  8. Máme právo robiť nelogické rozhodnutia.
  9. Máme právo povedať “Ja Ti nerozumiem”.
  10. Máme právo povedať “Je mi to jedno”.

Uvedené práva nám však medzi riadkami definujú aj komunikačné povinnosti vo vzťahu k osobám, s ktorými asertívne komunikujeme. Naša verbálna či neverbálna komunikácia musí spĺňať štandardy tak, aby nebola vnímaná ako arogantná, nadradená a najmä agresívna.