I am Loader!
Edit

Kontakt

SLEDUJ NÁS

Čo robiť, ak prokrastinuje váš podriadený?

Ako sme už spomínali v predchádzajúcom článku, príčinou prokrastinácie nie je lenivosť, ako sa mnohí domnievajú. Ide o psychickú záležitosť, napríklad vnútorné nastavenie vášho zamestnanca, ktorý si po príchode do práce povie “musím to dokončiť”, “musí to byť bezchybné”, “pokiaľ to nedokončím, nebudem mať nárok nerušene odpočívať”. Takýmito vnútornými dialógmi sa prokrastinujúci človek stáva sám sebe tyranom a dostáva sa bludného kruhu.

Zamestnávatelia a ľudia na vedúcich pozíciách môžu so svojimi zamestnancami pracovať oveľa efektívnejšie, ak si uvedomia, že práve takto so sebou v duchu zápasia jeho zamestnanci. 

Typickým znakom efektívneho vedenia ľudí je komunikovať slová, koncepty a emócie, ktoré zamestnancom poskytnú potrebné informácie, inšpirujú ich a namotivujú k dosiahnutiu cieľov. 

Aj v prípade nadriadeného je treba upustiť od slov “musíte to odovzdať dnes a musí to byť bezchybné”, pretože môžu pôsobiť ako skrytá vyhrážka. Skúste tieto slová nahradiť frázami “v akom štádiu mi viete zadanie odovzdať ešte dnes?” alebo “konečný termín je do konca týždňa, môžeme sa dohodnúť, že mi veci odovzdáte v stredu, aby sme mali čas prejsť si to spolu a opraviť prípadné chyby?”. 

Kritizujte, no konštruktívne 

Manažéri sú častokrát perfekcionisti a je pochopiteľné, že od svojich zamestnancov očakávajú tie najlepšie výsledky a nie vždy sú spokojní s tým, čo dostanú. Preto je dôležitá konštruktívna kritika

Skúste vynechať vety “čo je s vami, zase je to zlé” či “čakal som od vás lepšiu prácu”. Dôležité je svojich zamestnancov pochváliť a dať im odporúčania, čo je potrebné zmeniť alebo opraviť, napríklad “s týmto zadaním ste si poradili veľmi dobre, oceňujem vašu kreativitu, no skúsil by som pozmeniť nasledovné veci”. 

Aj keď je medzi vami vzťah nadriadeného a podriadeného, majte na pamäti, že váš cieľ je spoločný – priniesť firme zisk. Práve preto dajte svojim zamestnancom pocítiť, že na veciach pracujete spoločne, ako kolegovia. 

A rovnako ako vaši zamestnanci, ani vy nezabúdajte na to, že úspešní ľudia nielen tvrdo pracujú, ale vedia sa aj dobre baviť.