I am Loader!
Edit

Kontakt

SLEDUJ NÁS

Asertivita – nie agresivita

Asertivita - nie agresivita

Začnime ”netradične” – definíciou asertivity. Asertivita pochádza z latinského „asercio“, resp. z anglického slova „to assert“, čo znamená „tvrdiť, požadovať“. Ide o komunikačnú zručnosť zdôrazňujúcu aspekt sebadôvery a sebapresadenia.


Asertivita je mnohokrát nesprávne chápaná ako synonymum agresivity, presadzovania a direktívneho spôsobu riadenia. Možno aj vďaka tomuto nesprávnemu zatriedeniu a rozšíreným názorom o jeho negatívnej povahe, sa asertívne správanie najmä v našich zemepisných šírkach veľmi neaplikuje. Alebo sa aplikuje niečo, čo s asertivitou nemá nič spoločné. 

Ako to teda je? 
Keď sme napríklad v práci konfrontovaní konfliktnou situáciou či problémom, môžeme reagovať v dvoch extrémoch: zaútočíme (fight), alebo sa podriadime – “utečieme” (flight). Obe možnosti sú v riešení konfliktu neefektívne. Slovný útok častokrát spustí protiútok, alebo “obeť” odíde. Pri podriadení sa – metaforickom úteku – dočasne odložíme konflikt. Problém však v oboch prípadoch ostane nevyriešený. 


Kvôli strachu z neúspechu alebo vysokej agresivite v riešení problému prichádzajú mnohokrát obe strany o možnosť naučiť sa niečo dôležité.

Asertivita je alternatíva, ktorá tvorí stred medzi útekom a útokom, stred medzi pasivitou a agresivitou. Asertivita je cesta vyjadrenia potrieb, pocitov a názorov úprimne, otvorene, priamo ale zdvorilo, bez toho, aby sme boli v zajatí negatívnych emócií ako úzkosť a pocit viny.


Ak sa chceme naučiť byť asertívnymi, potrebujeme sa naučiť naše práva v rôznych situáciách:

 1. Máme právo sami posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky, emócie a byť za ne zodpovední.
 2. Máme právo neponúkať žiadne výhovorky a ospravedlnenia za naše správanie.
 3. Máme právo posúdiť, či a nakoľko sme zodpovední za riešenie problémov iných.
 4. Máme právo zmeniť svoj názor.
 5. Máme právo robiť chyby a byť za ne zodpovední.
 6. Máme právo povedať “Neviem”.
 7. Máme právo byť nezávislí od dobrej vôle iných.
 8. Máme právo robiť nelogické rozhodnutia.
 9. Máme právo povedať “Ja Ti nerozumiem”.
 10. Máme právo povedať “Je mi to jedno”.

Uvedené práva nám však medzi riadkami definujú aj komunikačné povinnosti vo vzťahu k osobám, s ktorými asertívne komunikujeme. Naša verbálna či neverbálna komunikácia musí spĺňať štandardy tak, aby nebola vnímaná ako arogantná, nadradená a najmä agresívna. 

Vieme zvládať konflikty na pracovisku?

Vieme zvládať konflikty na pracovisku?

Konflikt na pracovisku určite zažil každý z nás. Neviete si vybaviť situáciu, kedy to bolo naposledy? Skúste sa pozrieť na posledné leto alebo poslednú zimu.

Konflikt je často spojený napríklad s teplotou v kanceláriách. V zime veľa aj málo kúrime. A v lete by sme mali a nemali používať klimatizáciu. Nekúrite a nemáte klímu? Konflikt môže čakať za rohom. V spôsobe vetrania, v poriadku na stole, v kuchynke, v chladničke či zapnutom rádiu. Môže súvisieť aj s prehnanou súťaživosťou a potrebe mať vždy posledné slovo.

Na začiatku konfliktu je problém, ktorý chceme či nechceme riešiť. Každý z nás sa môže k riešeniu problému postaviť rôznym spôsobom. Spôsob riešenia nie je len o rôznom vnímaní z pohľadu pohlaví či o osobnosti každého z nás, ale je aj o výchove, ktorú si nesieme zo svojho domova. 

V pracovnom prostredí je mimoriadne dôležité dohodnúť sa na spoločnom riešení alebo vnímaní tej-ktorej situácie. A tu mnohokrát vzniká konflikt.

Najmä ak máme ultimatívneho kolegu či kolegov, pre ktorých je kompromis cudzie slovo. Čo potom? Pošlete mu odkaz na tento článok, ktorý bude pre neho signálom? Čo ak ho neprečíta alebo nepochopí?

Konflikt vychováva. Učí nás inému pohľadu na vzniknutú situáciu. Na jeho zvládnutie je však potrebné dodržať niekoľko zásad.

 • Konflikt nemá víťaza

Aj napriek maximálnej snahe účastníkov pri riešení konfliktu, vždy zostane v kancelárii jeho atmosféra či pachuť z navrhnutého riešenia. Od zúčastnených strán závisí, ako dlho bude trvať, aby sa atmosféra dostala do normálu. Každopádne, precvičí našu empatiu a asertivitu. Po urovnaní konfliktu sa v budúcnosti vyhnime jeho spomínaniu pri akejkoľvek argumentácii, najmä vo vzťahu k osobám.

 • Vždy riešime len dôvod konfliktu

Najčastejšou chybou pri riešení konfliktu je riešenie osoby-osôb, ktoré ho spôsobili. Snažme sa konflikt pomenovať po procesnej stránke – ČO ho spôsobilo, ČO sa nám nepáči, KTORÉ pravidlá či procesy neboli dodržané, KDE sa stala chyba. Ale NIE KTO ju spôsobil, KTO za to môže, KTO…. ? Nikdy neriešme v konflikte osobu.

 • Riešime ho len s účastníkmi

Na začiatku zaveďme pravidlá, ktoré zúčastnené strany zakceptujú. Počas konfliktu sa snažme prísť na riešenie v dôvernej atmosfére a ak je to možné, vyhnime sa verejnej diskusii. Verejne odprezentujeme až prípadné zmeny v rámci procesov, ktoré konflikt spôsobili.

 • Ak nevieme nájsť kompromis, pomôžeme si mediátorom

Častokrát sme na riešenie konfliktu prikrátky a mnohokrát nám nie je komunikácia príjemná. V takomto prípade nehľadajme „spriaznené“ osoby medzi kolegami, s ktorými konflikt „objektívne“ prediskutujeme. Snažme sa nájsť osobu, ktorá má prirodzenú autoritu a je akceptovaná ako nestranný mediátor – napr. nezaujatý kolega, tímlíder, nadriadený.. V prípade potreby existujú aj profesionálni mediátori, ktorí vedia pomôcť s riešením najmä náročných a dlhodobých konfliktov, prípadne prinesú nezaujatý pohľad zvonku.

 • Výsledok dohody zhrňme resp. odkomunikujme (aj verejne)

Nešime riešenie horúcou ihlou. Akceptovateľné a najmä dlhodobé riešenie konfliktu potrebuje svoj čas. Niekedy nám stačí popremýšľať pár minút a niekedy potrebujeme niekoľko hodín či dní (konkrétny termín NEZABUDNITE odkomunikovať). Ak je to možné, nájdite alternatívne riešenia a prediskutujte ich so zúčastnenými (nezabúdajme na dodržanie pravidiel). Čas umelo nepredlžujme, môžeme pôsobiť nerozhodne, ale najmä počas riešiaceho sa konfliktu nemôžeme očakávať 100% výkon. Ak je to potrebné, výsledok riešenia odkomunikujme verejne a prípadne upravme alebo nanovo nastavme procesy.

Týmto však naša úloha nekončí. Citlivo sledujme následnú komunikáciu, situácie, rozhodnutia, či je dohodnutý výsledok dodržiavaný. Ak nie, niekde sme spravili chybu.    

Konflikt nás vzdeláva a podobne ako stres, je súčasťou nášho života. Ak konflikt nesprávne identifikujeme, vráti sa nám neskôr ako bumerang, avšak v inom obsadení.

Nedovoľte prokrastinácii brzdiť váš výkon

Nedovoľte prokrastinácii brzdiť váš výkon

Koľkokrát ste sa pristihli pri tom, že svoje povinnosti odkladáte, lebo máte na práci niečo “dôležitejšie”? Chorobné odkladanie dôležitých úloh na neskôr sa podľa odbornej literatúry označuje slovom prokrastinácia – fenomén dnešnej doby, ktorý postihuje čoraz viac ľudí. 

Fráza “Ako prestať prokrastinovať” je zadávaná do vyhľadávačov stále častejšie. Medzi najodporúčanejšie rady patria “stanovte si priority”, “rozdeľte si prácu”. Keby to bolo také jednoduché, tak už dávno nikto neprokrastinuje, nie?

Prečo ľudia prokrastinujú? 

Podľa Neila Fioreho príčinou prokrastinácie nie je lenivosť. Ide o snahu vyrovnať sa s najrôznejšími problémami, ako napríklad nízke sebavedomie, perfekcionizmus, strach zo zlyhania a neúspechu, obavy z kritiky. Viacerí si nedokážu efektívne stanoviť ciele, čoho dôsledkom je nerovnováha medzi pracovným životom a voľným časom. Ako únik od negativistických myšlienok začínajú ľudia prokrastinovať. 

Ako prestať prokrastinovať? 

 • Zistite, ako trávite svoj čas 

Zmena neprichádza zo dňa na deň, a preto sa aj naďalej správajte ako doteraz. Pracujte, prokrastinujte, užívajte si voľno, leňošte. Akurát s tým rozdielom, že si budete zapisovať čas, ktorý vám jednotlivé aktivity zabrali. Môžeme to nazvať aj prokrastinačný denník. Vďaka nemu získate presný obraz o tom, ako využívate svoj deň. Možno vás prekvapí zistenie, že väčšina činností nijako nesúvisí s dosahovaním vašich najdôležitejších cieľov. Je úplne v poriadku, ak si na kvalitnú prácu nenájdete 8 hodín denne

Keď ste naplno preskúmali, ako využívate svoj čas, máte oveľa jasnejšiu predstavu o tom, ktoré i činnosti vás vedú k dosiahnutiu cieľov a ktoré myšlienky vedú k ďalšiemu odkladaniu práce a k výčitkám. 

 • Veďte vnútorný dialóg

Ako sa hovorí, keď chce človek zmeniť svet, musí v prvom rade zmeniť seba. V prípade prokrastinácie ide o zmenu voči sebe samému. Pri príchode do práce si na začiatku dňa poviete, čo všetko musíte. Práve slovo musím evokuje pocit, že sme nútení do niečoho, čo robiť nechceme. Pokúste sa slovo musím nahradiť napríklad slovom chcem. Dnes chcem spraviť… 

 • Nezabúdajte na zábavu

Aby ste zmiernili nutkanie prokrastinovať a udržali si potrebnú mieru motivácie čeliť vysokým nárokom, ktoré sú na vás v práci kladené, potrebujete si bez výčitiek svedomia dopriať zábavu, ktorá poskytuje priestor na telesnú rovnováhu a čas na duševnú obnovu. Vďaka tomu viete, že práca vás neoberie o voľný čas, počas ktorého načerpáte novú energiu a motiváciu. Svoj projekt nebudete viac vnímať ako niečo nezvládnuteľné, ale vďaka plánovanému voľnu viete, že na ceste k úspechu môžete počítať s prestávkami a oddychom. 

Rozhodol som sa prestať prokrastinovať, no nechal som to na zajtra

Nebudeme si klamať, život nie je len zábava a voľný čas. Nezostáva nič iné, len prekonať pasivitu a pustiť sa do práce. Dôležité je preto začať.

Je nemožné, aby sa človek v práci naplno sústredil celých 8 hodín. Ako pomôcku vyskúšajte antirozvrh. Jeho pointou je naplánovať si aktivity v nasledovnom poradí:

 1. nepracovné činnosti, napríklad starostlivosť o deti a domácnosť,
 2. menej náročné pracovné úlohy, ako napríklad jednoduché maily či prehľad noviniek,
 3. pevné termíny, napríklad časy porád a stretnutí, obedná prestávka, 
 4. dôležité pracovné činnosti, ktoré vyžadujú maximálne sústredenie. 

Na začiatok je dobré vyhradiť si na plné pracovné nasadenie kratší časový úsek, napríklad 30 minút, poprípade môžete využívať pomodoro techniku. Podstatné je, aby ste celých 30 minút využili naplno. Môže sa vám zdať, že pol hodinka je relatívne krátky čas na to, aby ste stihli urobiť niečo produktívne, no práve táto taktika vám dopomôže k tomu, aby ste si o týždeň či dva pridali do svojho rozvrhu 45 minút súvislej práce, neskôr hodinu. Samozrejme, naplánované časy nie sú fixné a netreba sa obviňovať alebo si vyčítať, keď sa na obede zdržíte o 5 minút dlhšie, než ste plánovali. 

Máte iné odskúšané taktiky, ktoré vám pomohli uniknúť prokrastinácii? Podeľte sa s nimi v komentári. 

Odhaľte skrytý potenciál svojich aktuálnych či budúcich zamestnancov

Odhaľte skrytý potenciál svojich aktuálnych či budúcich zamestnancov

Určite každému zamestnávateľovi pristáli na stole krásne a prepracované životopisy s množstvom informácií, ktoré hovoria o dosiahnutom vzdelaní, pracovných skúsenostiach či o rôznych hard skills. V životopise chce každý kandidát pôsobiť v čo najlepšom svetle a, povedzme si úprimne, kde tu čosi prikrášli. No žiadne z týchto údajov nedokážu vypovedať o osobnostnej stránke uchádzača a jeho pracovných návykoch a zameraniach.

Ako vyriešiť množstvo otázok pri výberovom procese? Ako získať rýchle a hodnoverné informácie pri dôležitom rozhodovaní?

Vyhodnotíme pracovný potenciál

Pomocou krátkeho 10 minútového dotazníka dokážeme vďaka jednoduchej psychodiagnostickej metóde odhaliť osobnostné charakteristiky kandidáta a identifikovať silné stránky, ktoré môže efektívne využívať pri výkone svojej práce. Jednotlivé charakteristiky hodnotenej osoby posudzujeme v štyroch oblastiach, ktoré sa týkajú:

 • Riadenia – ako presadzuje ciele a rozhodnutia.
 • Komunikácie – ako vníma vzťahy, postoje a orientáciu na pracovný tím a svoje okolie.
 • Systému – ako pristupuje k zmenám procesov a k novým podmienkam, ako flexibilne dokáže reagovať na zmeny.
 • Informácií – ako získava a spracováva informácie, ako realizuje požadované ciele.

Výsledkom je súhrn grafov, na základe ktorých dokážeme získať objektívne informácie o hodnotených osobách. Výhodou je, že aj v krátkom čase dokáže zanalyzovať veľké množstvo ľudí a okamžite vygenerovať výsledok. Ľudské zdroje hodnotí z hľadiska ich najväčšej využiteľnosti a uplatnenia. Slúži na ohodnotenie potenciálnej pracovnej výkonnosti, štýlu správania na pracovisku a posúdenie možností ďalšieho profesijného rozvoja.

Okrem charakteristiky jednotlivca dokáže vyhodnotiť aj pracovný tím ako celok, identifikovať tímlídra, najväčšieho motivátora, ale aj to, prečo daný tím nedokáže efektívne spolupracovať, napredovať a dosahovať požadované výsledky. 

Vďaka odhaleniu týchto nedostatkov dokáže zamestnávateľ vhodne pozmeniť systém či spôsob riadenia alebo nastaviť vhodné vzdelávacie procesy, ktoré prinesú zamestnancom nový vietor do plachiet.

Táto metodika pomôžeme zamestnávateľom aj vtedy, ak váhajú a nevedia sa rozhodnúť, ktorý z kandidátov vo výberovom procese je na danú pracovnú pozíciu ten najvhodnejší najvhodnejší.

Pokiaľ Vás hodnotenie pracovnej charakteristiky zaujalo, neváhajte nás kontaktovať. Spracovanie a vyhodnotenie jedného dotazníka od nás dostanete ako darček.

 

ONBOARDING zamestnancov alebo ako privítať nových ľudí v tíme

Onboarding zamestnancov - ako privítať nových ľudí v tíme

Venovať sa novým zamestnancom/kolegom vo firme je kľúčové. Prečo? Patričnou pozornosťou získate spokojného zamestnanca, ktorý u vás ostane dlhšie ako ten, ktorému sa dostatočne zamestnávateľ nevenuje. Nastavením prínosného onboardingu a dodržiavaním týchto pravidiel dokážete ušetriť množstvo času, peňazí a starostí. 

 

Ako na správny onboarding?

 

 1. Začínajte v predstihu – väčšina nových zamestnancov trávi prvé dni v práci vypĺňaním dotazníkov, podpisovaním zmlúv a oboznamovaním sa so základnými procesmi. Poskytnite nováčikom v predstihu školenia, poklady, ktoré mu umožnia získať prehľad ešte pred nástupom.

 2. Modernizujte – prostredníctvom moderných online platforiem môžete s novým členom tímu zdieľať informácie o procesoch, pravidlách celej spoločnosti. Prístup k týmto informáciám mu pomôže v efektívnom vyhľadávaní odpovedí na svoje otázky a získa aktuálny prehľad o fungovaní spoločnosti. 

 3. Vytýčte si ciele nastavte si jasné ciele a povinnosti s novým zamestnancom, ktoré sú dôležitým faktorom. Priebežnou kontrolou plnenia cieľov a prípadnou pomocou s ich plnením môže pomôcť v rýchlejšej adaptácií.

 4. Venujte sa im – neignorujte ich – umocnite pocit spokojnosti a angažovanosti nových kolegov tým, že sa im budete venovať od začiatku. Onboarding je pre nováčika styčným bodom, ktorý mu bude nápomocný počas celého obdobia. Zoznámte zamestnanca s kolegami, informujte ho o spolupráci medzi jednotlivými tímami. Zaujímajte sa a pýtajte sa, dávajte pravidelne spätnú väzbu.

 5. Pokračujte v onboardingu aj po zaškolení – proces onboardingu po zaškolení zamestnanca nekončí. Prejdite si so zamestnancom hodnotenie a dopracujte sa k vytvoreniu dalšieho plánu rozvoja zamestnanca.

 

Výhodou dobre nastaveného onboardingu je, že nováčikovia dokážu prinášať prvé výsledky rýchlejšie. Ak noví zamestnanci prejdú celým procesom nástupu do zamestnania, rýchlejšie sa usadia na svojej pozícií a začnú produkovať výsledky v tíme.

Zaujímajú vás bližšie informácie? Chceli by ste si vyskúšať dobre nastavený onboarding pri nových kolegoch? Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám poradíme a nastavíme celý proces na mieru.

Reštartujte svoju koncentráciu s pomodoro technikou

Reštartujte svoju koncentráciu s pomodoro technikou

 

Homeoffice bol donedávna ešte firemným benefitom, no dnes je bežnou súčasťou nášho pracovného života. Za ten čas sme si naňho zvykli do takej miery, že sa stal rutinou. A spolu s rutinou prišiel aj pokles produktivity. Chcete ju opäť naštartovať? Vyskúšajte pomodoro techniku.

 

Čo je pomodoro technika?

Pomodoro technika spočíva v rozdelení si úloh na menšie časové intervaly, ktoré vám pomôžu k lepšej koncentrácii a zároveň k vyššej produktivite. Na začiatku to bude možno trošku náročné, pretože je nutné minimalizovať všetky okolité podnety, ktoré môžu pôsobiť rušivo, no o to viac sa zvýši vaša schopnosť sústrediť sa. Celý proces “pomodora” môžeme zhrnúť do šiestich krokov.

 • Zadefinujte si úlohy 

Nezáleží na tom, či je úloha veľká alebo malá. To, na čom záleží, je vedieť ju pomenovať a venovať jej čas.

 • Nastavte si časovač 

Ako sme už spomínali, pri pomodoro technike si prácu rozdeľujete na časové intervaly. Optimálny limit, pri ktorom sa dokážeme naplno koncentrovať, je 25 až 30 minút. No netreba zabúdať, že počas plnej koncentrácie sa nesmieme nechať vyrušiť upozorneniami zo sociálnych sietí, dianím za oknom, domácimi maznáčikmi či chuťou na maškrty. 

 • Pracuj naplno, pokiaľ časovač nezazvoní

Sústreďte sa naplno celých 25 minút. Ak po uplynutí času zistíte, že vám ostali nedokončené čiastkové úlohy úlohy, spíšte si ich na papier, aby ste na nich po prestávke nezabudli, respektíve nestrácali čas rozpamätávaním sa, kde ste prestali. 

 • Splnené úlohy si odškrtávajte

Ak chcete mať čierne na bielom, ako vám plnenie úloh ide, odporúčame si ich na začiatku zapísať na papier a následne splnenú úlohu odškrtnúť. Pocit, že ste sa posunuli o krok bližšie k cieľu, je dobrou motiváciou.

 • Dajte si pauzu

Prestávky sú dôležité. Po uplynutí času si urobte krátku päťminútovú prestávku. Prejdite sa, nadýchajte sa čerstvého vzduchu, zalejte si kávu alebo čaj, ľahnite si, pustite si hudbu. Jednoducho, robte čokoľvek relaxačné, pri čom nebudete myslieť na to, čo ste nestihli urobiť a čo vás ešte čaká. 

 • Po každom štvrtom “pomodore” si doprajte dlhšiu prestávku

Optimálna dĺžka oddychu po jednom cykle je 25-30 minút. Celý tento čas venujte oddychu a relaxácii, aby potom mohol váš mozog zase naplno pracovať. 

Pomodoro technika nie je spôsob, ktorý by ste mali využívať vo svojom pracovnom živote každý deň. Je to len nástroj, ktorý oživí pracovnú rutinu a nakopne vás k lepšiemu nasadeniu a organizácii úloh. Tak isto si uvedomíte, že niektoré úlohy sa dajú zvládnuť oveľa rýchlejšie, než ste v skutočnosti predpokladali. V začiatkoch musíte experimentovať a zvoliť si také časové intervaly, ktoré budú vášmu telu vyhovovať najlepšie.

 

Ako vznikla pomodoro technika?

Za jej vznikom stojí Francesco Cirillo. V 80. rokoch 20. storočia sa počas svojho štúdia na univerzite snažil nájsť spôsob, ako sa čo najlepšie sústrediť na množstvo učiva, ktoré sa potrebuje naučiť. Tak to skúsil s kuchynským časovačom v tvare paradajky – v taliančine pomodoro. Svojmu “vynálezu” zostal natoľko verný, že ho začal predstavovať na svojich školeniach  a neskôr vydal aj knižný manuál.

Vyskúšali ste pomodoro techniku? Ako sa osvedčila vo vašom pracovnom živote? 

4 skvelé tipy, ako naštartovať kreativitu a inovácie vo vašom tíme už dnes #2

4 skvelé tipy, ako naštartovať kreativitu a inovácie vo vašom tíme už dnes #2

Untitled-5

Vedeli ste, že až 91% zaangažovaných zamestnancov je spokojných so svojimi možnosťami pre rozvoj, zatiaľ, čo u zamestnancov, ktorí nedostali príležitosť na zmenu je spokojných iba 28%? Práve oni s najväčšou pravdepodobnosťou skôr či neskôr opustia svoju prácu.

Pre zamestnávateľov môže byť identifikácia kreativity a inovatívneho myslenia zamestnanca počas procesu prijímania do pracovného pomeru komplikovaná. Pri hodnotení uchádzačov o zamestnanie sa sústredíme skôr na životopisy, ktoré nám hovoria iba o predchádzajúcich skúsenostiach, ale nie o osobnostných vlohách.

Osobný pohovor nás môže zblížiť, ale množstvo informácií, ktoré sa z neho dozviete, sú na míle ďaleko od spôsobu myslenia a práce, ktorú by zamestnanec počas bežného dňa vykonával.

Žiadna z týchto informácií nám neponúka prehľad o schopnostiach kreatívneho myslenia uchádzača.

Akoby veci neboli príliš komplikované – v prostredí, ktoré neponúka dostatočné množstvo výziev, nebudú ani tí najinovatívnejší ľudia inovatívnymi.

Ak chcete naštartovať vo vašom tíme kreativitu, prečítajte si naše ďalšie 4 rady.

1. Minimalizujte byrokraciu

Byrokracia môže byť významnou prekážkou vo vašej spoločnosti. Nielenže môže zabrániť pracovníkom s výborným nápadom v tom, aby ho dokázali realizovať, ale môže brzdiť aj samotné inovatívne myslenie. Ak sú ľudia nútení dodržiavať prísne pravidlá pri svojej práci, najmä tie, s ktorými nesúhlasia alebo im dostatočne nerozumejú, je obmedzená ich schopnosť slobodne a tvorivo myslieť.

V závislosti od charakteru Vašej organizácie môže byť nevyhnutná istá miera byrokracie. Mali by ste však myslieť na to, prečo je pravidlo pravidlom. Ak pravidlo viac blokuje ako zefektívňuje procesy, môže minimalizovať všetky kreatívne prejavy.

Byrokracia je opakom inovácií – vyžaduje si, aby ľudia pracovali v škatuľke a nenabáda ich k tomu, aby ju rozbili.

2. Zamerajte sa na pozitívnu spätnú väzbu budujúcu sebavedomie

Ak chcete slobodne myslieť a vyjadrovať svoje nápady, musíte byť na seba hrdí. Rovnako ako byrokratické pravidlá a toxickí zamestnanci môžu brzdiť inováciu, tak aj nedostatok sebavedomia môže potláčať jej prejavenie sa. Aj bez byrokracie a toxicity.

Nemusí to byť nikoho vina, ak kreatívnemu zamestnancovi chýba sebadôvera, no aj napriek tomu mu môžete pomôcť zvýšiť sebavedomie a prejaviť tak jeho potenciál pre vytváranie inovácií. Skvelým štartovacím bodom je vybudovanie firemnej kultúry a psychologickej bezpečnosti, kde budú zamestnanci podporovaní, aj keď zlyhajú.

Poskytovanie pozitívnej spätnej väzby a odmeňovanie úspechov môže vašim zamestnancom pomôcť pri budovaní zdravého sebavedomia. Ak ľudia vo firme potrebujú zlepšiť svoju výkonnosť, stavte skôr na konštruktívnu spätnú väzbu a buďte úprimní. Dôvera vo vás sa nezníži a inováciám vo svojej spoločnosti otvoríte dvere.

3. Oceňujte

Ak za vami príde niekto s vynikajúcim nápadom, musíte ho za to pochváliť!

Ocenenie a angažovanosť zamestnancov idú ruka v ruke a ich kombinácia podporuje inovatívne myslenie.

Untitled-5

Až 84% zaangažovaných zamestnancov bolo za prekročenie svojej komfortnej zóny ocenených, narozdiel od nezaangažovaných zamestnancov, ktorých vedenie ocenilo iba v 24% prípadov.

Je dôležité oceniť, no dôležitejšie je, aby sa zamestnanec cítil byť ocenený. Pamätajte, že vaši spolupracovníci môžu chápať uznanie inak ako vy. Dať zamestnancom správnu spätnú väzbu, aby vedeli, čo si z ich úsilia najviac ceníte, pomôže každému lepšie porozumieť výsledkom ich práce a tomu, na čo sa pri nej sústrediť.

Skúste zistiť, aký druh uznania uprednostňuje váš tím, ako sa cítia byť ocenení pracovníci a povzbudzujte ich v inováciám.

4. Zhodnoťte zručnosti tímu

Tak, ako sme vyššie spomínali, zamestnanci majú rozličné vlohy a iné osobnostné predpoklady, ktoré sa nemusia vždy pri práci prejaviť. Niektoré z nich by mohli pomôcť vytvoriť v spoločnosti kreatívne zlepšenia a realizovať inovatívne nápady.

Ak máte pocit, že ste vlohy spolupracovníkov tíme neodhalili alebo ste ich naplno nevyužili, môžete sa obrátiť na nás. Pracovný potenciál vašich zamestnancov s presnosťou určí, v čom vynikajú. Identifikujeme ich silné vlohy v oblasti riadenia, komunikácie, systému a informácií.

A tak vás už pri inováciách a kreatívnych riešeniach nič nezastaví!

4 skvelé tipy, ako naštartovať kreativitu a inovácie vo vašom tíme už dnes #1

4 skvelé tipy, ako naštartovať kreativitu a inovácie vo vašom tíme už dnes #1

Keď premýšľame nad inováciou, zvyčajne si predstavujeme inteligentných ľudí, ktorí vynašli cenné a hodnotné veci alebo prišli s originálnymi nápadmi, vďaka ktorým sa stali slávnymi, bohatými a známymi.

Tím plný inovatívnych ľudí môže dosiahnuť rovnaké výsledky, avšak mať inovatívny tím vám a vašej spoločnosti umožňuje rýchlo sa prispôsobiť novým výzvam a prosperovať v nepredvídaných situáciách.

Aj malé, ale časté inovácie sú vo vašom biznise tým, čím sa viete odlíšiť od konkurencie. Zamestnanci, ktorým poskytnete príležitosť prinášať nové nápady, majú navyše tendenciu byť viac angažovaní v poslaní spoločnosti.

Našťastie existuje pár vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste podporili inováciu a umožnili členom Vášho tímu čo najlepšie využiť svoje tvorivé schopnosti. Vybudovaním správnych návykov vo vašej spoločnosti výrazne zvýšite šance, že k inováciám nielen dôjde, ale že k nim bude dochádzať pravidelne.

Ak sa chcete dozvedieť, ako zabezpečiť, aby bol váš tím kreatívny a inovatívny, čítajte ďalej.

1. Robte veci zábavnými

Švédsky vedec identifikoval 10 klimatických dimenzií, ktoré ovplyvňujú kreativitu v organizáciách. Jednou z nich je zmysel pre humor a hravosť v spoločnosti. Uvoľnená atmosféra s množstvom smiechu pomáha formovaťtvarovať firemnú kultúru a podporuje slobodu byť kreatívny.

Koniec koncov, keď ľudia pociťujú vyššiu mieru stresu, ich telá uvoľňujú hormón kortizol. Veľa ľudí však nevie, že kortizol je škodlivý pre naše zdravie. Sťažuje koncentráciu a môže viesť k mozgovej hmle, ktorá je obvykle sprevádzaná silnou únavou a depresiami.

Bez ohľadu na to, aký je človek múdry, kreatívny alebo inovatívny, ak je v strese, šanca, že bude pracovať na optimálnej úrovni, klesá. Práve preto nie sú ľudia, ktorí sa cítia pod tlakom, takí dobrí v riešení zložitejších úloh.

Aj keď sa vám nezdá, že zdravie vašich zamestnancov môže byť pre vás problémom, ich duševný stav vás skôr či neskôr ovplyvní, pretože vo veľkej miere pôsobí aj na ich pracovný výkon. Stres odvracia pozornosť od procesov, ktoré sú dôležité pre úspešné doručenie projektov. Skúste veci robiť zábavnými a uvidíte prúd nových nápadov.

2. Budujte si dôveru

Je ťažké byť šťastným v stresujúcom pracovnom prostredí a ešte ťažšie snažiť sa o angažovanosť alebo stotožnenie s poslaním spoločnosti, ak od nej necítite podporu. Ak zamestnanci neveria vám alebo vašej organizácii, je nepravdepodobné, že použijú svoje tvorivé schopnosti na to, aby dosiahli v práci úspech.

Spravodlivým zaobchádzaním s ľuďmi, uznávaním ich názorov a preferencií im môžete pomôcť, aby sa cítili v práci lepšie, aby mali k vášmu brandu väčšiu lojalitu a starali sa o inovatívne riešenia vašej spoločnosti.

3. Udržujte toxické osoby mimo dosahu

Aj keď urobíte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste vytvorili pozitívne pracovné prostredie a získali lojalitu od svojich zamestnancov, množstvu výsledkov vášho úsilia môže zabrániť toxická osoba v spoločnosti.

Bez ohľadu na to, aké výsledky títo ľudia prinášajú a koľko peňazí pre firmu zarábajú, toxickí pracovníci stoja omnoho viac, ako je ich hodnota.

Jedným z relevantných dôvodov, prečo je to tak, je populárna téma psychickej bezpečnosti. Inými slovami – atmosféra a nálada v tíme. Zo zamestnanca, ktorý sa necíti v práci bezpečne, nevydolujete to najlepšie ani náhodou! Keď sa ľudia cítia psychologicky bezpečne, sú schopní pracovať bez strachu, výčitiek a pocitu krivdy. Je oveľa pravdepodobnejšie, že v ich hlavách vzniknú skvelé nápady, ktoré prinesú Vašej firme ovocie.

Už len kvôli jednej toxickej osobe sa ľudia môžu cítiť nekomfortne. Táto osoba navyše bráni v dosahovaní výsledkov nielen jednému zamestnancovi, ale viacerým. Dôkladný rozhovor o pravidlách firmy s týmito osobami alebo ich prepustenie sú predpokladom podpory inovatívnych riešení.