I am Loader!
Edit

Kontakt

SLEDUJ NÁS

OUTPLACEMENT – užitočný pomocník pre zamestnávateľov

OUTPLACEMENT - užitočný pomocník pre zamestnávateľov

Zasiahla kríza aj vašu spoločnosť? Ste nútený v rámci znižovania nákladov znižovať aj stavy zamestnancov? Strašiak menom prepúšťanie, ktorý doteraz stál pred dverami vašej firmy, už nemusí viac desiť ani vás, ani vašich zamestnancov. Riešením je outplacement. 

Outplacement môžeme charakterizovať ako proces podpory a pomoci zamestnávateľa zamestnancom pri hľadaní nového uplatnenia na trhu práce.  

Práve vaši zamestnanci sú jedni z tých, ktorí šíria dobré meno spoločnosti. Pri neplánovanom odchode zo zamestnania môžu cítiť hnev, krivdu, frustráciu či obavy o svoju budúcnosť. Podaním pomocnej ruky v podobe outplacementu zmiernite ekonomické aj osobnostné dopady vyplývajúce z ich odchodu. 

Podstatou outplacementu je ponúknuť zamestnancom, ktorých sa zmena pracovného zázemia týka: 

  1. odbornú pomoc pri smerovaní ich budúcej kariéry, 
  2. pomoc pri hľadaní novej pracovnej príležitosti, 
  3. individuálnu starostlivosť, ktorá minimalizuje negatívne dôsledky prepúšťania. 

Cieľom týchto aktivít je okrem už spomínaného zmiernenia ekonomických a osobnostných dopadov aj udržanie dobrých vzájomných vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom. 

Personálno-konzultačná spoločnosť pôsobí v procese outplacementu ako mediátor medzi firmou a zamestnancom. Skúsení konzultanti pomáhajú upokojiť počiatočné emócie, sklamanie, zlosť a tak isto zmierniť stres spôsobený stratou zamestnania. 

Aké výhody ponúka správne nastavený proces outplacementu vašej firme, ktorú zasiahla kríza? 

  1. zjednoduší komunikáciu so zamestnancami, ktorých sa dotkne prepúšťanie,
  2. zmierni negatívny dopad prepúšťania na celkový chod spoločnosti, 
  3. podporí motiváciu zamestnancov, ktorí v spoločnosti zostávajú,
  4. posilní dobré meno firmy vo vzťahu k zamestnancom aj verejnosti 
  5. ponúka možnosť opätovného oslovenia pracovníkov v prípade, že sa situácia zmení a firma bude schopná znovu ich zamestnať. 

ACG consulting dokáže na základe osvedčenej metodiky identifikovať schopnosti a zručnosti, ktoré môžu zamestnanci využívať pri svojej práci. Snažíme sa vyzdvihnúť silné stránky, ktoré bude uchádzač schopný predať na pracovnom pohovore. Okrem toho naši konzultanti aktívne vyhľadávajú dotknutým zamestnancom pracovné možnosti, čím dokážu skrátiť čas výpadku príjmu.

Počas celého procesu sú plne nápomocní pri aktualizovaní a úprave životopisu tak, aby dokázal zaujať. Venujú sa aj príprave na nadchádzajúce pracovné pohovory, informujú prepustených zamestnancov o aktuálnej situácii na trhu práce a poskytujú odborné rady a tréningy v oblasti soft skills, čiže “mäkkých zručností” (komunikačné a prezentačné zručnosti, organizácia času, zvládanie konfliktov, flexibilita a proaktivita, sebamotivácia či asertivita). 

4 skvelé tipy, ako naštartovať kreativitu a inovácie vo vašom tíme už dnes #2

4 skvelé tipy, ako naštartovať kreativitu a inovácie vo vašom tíme už dnes #2

Untitled-5

Vedeli ste, že až 91% zaangažovaných zamestnancov je spokojných so svojimi možnosťami pre rozvoj, zatiaľ, čo u zamestnancov, ktorí nedostali príležitosť na zmenu je spokojných iba 28%? Práve oni s najväčšou pravdepodobnosťou skôr či neskôr opustia svoju prácu.

Pre zamestnávateľov môže byť identifikácia kreativity a inovatívneho myslenia zamestnanca počas procesu prijímania do pracovného pomeru komplikovaná. Pri hodnotení uchádzačov o zamestnanie sa sústredíme skôr na životopisy, ktoré nám hovoria iba o predchádzajúcich skúsenostiach, ale nie o osobnostných vlohách.

Osobný pohovor nás môže zblížiť, ale množstvo informácií, ktoré sa z neho dozviete, sú na míle ďaleko od spôsobu myslenia a práce, ktorú by zamestnanec počas bežného dňa vykonával.

Žiadna z týchto informácií nám neponúka prehľad o schopnostiach kreatívneho myslenia uchádzača.

Akoby veci neboli príliš komplikované – v prostredí, ktoré neponúka dostatočné množstvo výziev, nebudú ani tí najinovatívnejší ľudia inovatívnymi.

Ak chcete naštartovať vo vašom tíme kreativitu, prečítajte si naše ďalšie 4 rady.

1. Minimalizujte byrokraciu

Byrokracia môže byť významnou prekážkou vo vašej spoločnosti. Nielenže môže zabrániť pracovníkom s výborným nápadom v tom, aby ho dokázali realizovať, ale môže brzdiť aj samotné inovatívne myslenie. Ak sú ľudia nútení dodržiavať prísne pravidlá pri svojej práci, najmä tie, s ktorými nesúhlasia alebo im dostatočne nerozumejú, je obmedzená ich schopnosť slobodne a tvorivo myslieť.

V závislosti od charakteru Vašej organizácie môže byť nevyhnutná istá miera byrokracie. Mali by ste však myslieť na to, prečo je pravidlo pravidlom. Ak pravidlo viac blokuje ako zefektívňuje procesy, môže minimalizovať všetky kreatívne prejavy.

Byrokracia je opakom inovácií – vyžaduje si, aby ľudia pracovali v škatuľke a nenabáda ich k tomu, aby ju rozbili.

2. Zamerajte sa na pozitívnu spätnú väzbu budujúcu sebavedomie

Ak chcete slobodne myslieť a vyjadrovať svoje nápady, musíte byť na seba hrdí. Rovnako ako byrokratické pravidlá a toxickí zamestnanci môžu brzdiť inováciu, tak aj nedostatok sebavedomia môže potláčať jej prejavenie sa. Aj bez byrokracie a toxicity.

Nemusí to byť nikoho vina, ak kreatívnemu zamestnancovi chýba sebadôvera, no aj napriek tomu mu môžete pomôcť zvýšiť sebavedomie a prejaviť tak jeho potenciál pre vytváranie inovácií. Skvelým štartovacím bodom je vybudovanie firemnej kultúry a psychologickej bezpečnosti, kde budú zamestnanci podporovaní, aj keď zlyhajú.

Poskytovanie pozitívnej spätnej väzby a odmeňovanie úspechov môže vašim zamestnancom pomôcť pri budovaní zdravého sebavedomia. Ak ľudia vo firme potrebujú zlepšiť svoju výkonnosť, stavte skôr na konštruktívnu spätnú väzbu a buďte úprimní. Dôvera vo vás sa nezníži a inováciám vo svojej spoločnosti otvoríte dvere.

3. Oceňujte

Ak za vami príde niekto s vynikajúcim nápadom, musíte ho za to pochváliť!

Ocenenie a angažovanosť zamestnancov idú ruka v ruke a ich kombinácia podporuje inovatívne myslenie.

Untitled-5

Až 84% zaangažovaných zamestnancov bolo za prekročenie svojej komfortnej zóny ocenených, narozdiel od nezaangažovaných zamestnancov, ktorých vedenie ocenilo iba v 24% prípadov.

Je dôležité oceniť, no dôležitejšie je, aby sa zamestnanec cítil byť ocenený. Pamätajte, že vaši spolupracovníci môžu chápať uznanie inak ako vy. Dať zamestnancom správnu spätnú väzbu, aby vedeli, čo si z ich úsilia najviac ceníte, pomôže každému lepšie porozumieť výsledkom ich práce a tomu, na čo sa pri nej sústrediť.

Skúste zistiť, aký druh uznania uprednostňuje váš tím, ako sa cítia byť ocenení pracovníci a povzbudzujte ich v inováciám.

4. Zhodnoťte zručnosti tímu

Tak, ako sme vyššie spomínali, zamestnanci majú rozličné vlohy a iné osobnostné predpoklady, ktoré sa nemusia vždy pri práci prejaviť. Niektoré z nich by mohli pomôcť vytvoriť v spoločnosti kreatívne zlepšenia a realizovať inovatívne nápady.

Ak máte pocit, že ste vlohy spolupracovníkov tíme neodhalili alebo ste ich naplno nevyužili, môžete sa obrátiť na nás. Pracovný potenciál vašich zamestnancov s presnosťou určí, v čom vynikajú. Identifikujeme ich silné vlohy v oblasti riadenia, komunikácie, systému a informácií.

A tak vás už pri inováciách a kreatívnych riešeniach nič nezastaví!

4 skvelé tipy, ako naštartovať kreativitu a inovácie vo vašom tíme už dnes #1

4 skvelé tipy, ako naštartovať kreativitu a inovácie vo vašom tíme už dnes #1

Keď premýšľame nad inováciou, zvyčajne si predstavujeme inteligentných ľudí, ktorí vynašli cenné a hodnotné veci alebo prišli s originálnymi nápadmi, vďaka ktorým sa stali slávnymi, bohatými a známymi.

Tím plný inovatívnych ľudí môže dosiahnuť rovnaké výsledky, avšak mať inovatívny tím vám a vašej spoločnosti umožňuje rýchlo sa prispôsobiť novým výzvam a prosperovať v nepredvídaných situáciách.

Aj malé, ale časté inovácie sú vo vašom biznise tým, čím sa viete odlíšiť od konkurencie. Zamestnanci, ktorým poskytnete príležitosť prinášať nové nápady, majú navyše tendenciu byť viac angažovaní v poslaní spoločnosti.

Našťastie existuje pár vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste podporili inováciu a umožnili členom Vášho tímu čo najlepšie využiť svoje tvorivé schopnosti. Vybudovaním správnych návykov vo vašej spoločnosti výrazne zvýšite šance, že k inováciám nielen dôjde, ale že k nim bude dochádzať pravidelne.

Ak sa chcete dozvedieť, ako zabezpečiť, aby bol váš tím kreatívny a inovatívny, čítajte ďalej.

1. Robte veci zábavnými

Švédsky vedec identifikoval 10 klimatických dimenzií, ktoré ovplyvňujú kreativitu v organizáciách. Jednou z nich je zmysel pre humor a hravosť v spoločnosti. Uvoľnená atmosféra s množstvom smiechu pomáha formovaťtvarovať firemnú kultúru a podporuje slobodu byť kreatívny.

Koniec koncov, keď ľudia pociťujú vyššiu mieru stresu, ich telá uvoľňujú hormón kortizol. Veľa ľudí však nevie, že kortizol je škodlivý pre naše zdravie. Sťažuje koncentráciu a môže viesť k mozgovej hmle, ktorá je obvykle sprevádzaná silnou únavou a depresiami.

Bez ohľadu na to, aký je človek múdry, kreatívny alebo inovatívny, ak je v strese, šanca, že bude pracovať na optimálnej úrovni, klesá. Práve preto nie sú ľudia, ktorí sa cítia pod tlakom, takí dobrí v riešení zložitejších úloh.

Aj keď sa vám nezdá, že zdravie vašich zamestnancov môže byť pre vás problémom, ich duševný stav vás skôr či neskôr ovplyvní, pretože vo veľkej miere pôsobí aj na ich pracovný výkon. Stres odvracia pozornosť od procesov, ktoré sú dôležité pre úspešné doručenie projektov. Skúste veci robiť zábavnými a uvidíte prúd nových nápadov.

2. Budujte si dôveru

Je ťažké byť šťastným v stresujúcom pracovnom prostredí a ešte ťažšie snažiť sa o angažovanosť alebo stotožnenie s poslaním spoločnosti, ak od nej necítite podporu. Ak zamestnanci neveria vám alebo vašej organizácii, je nepravdepodobné, že použijú svoje tvorivé schopnosti na to, aby dosiahli v práci úspech.

Spravodlivým zaobchádzaním s ľuďmi, uznávaním ich názorov a preferencií im môžete pomôcť, aby sa cítili v práci lepšie, aby mali k vášmu brandu väčšiu lojalitu a starali sa o inovatívne riešenia vašej spoločnosti.

3. Udržujte toxické osoby mimo dosahu

Aj keď urobíte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste vytvorili pozitívne pracovné prostredie a získali lojalitu od svojich zamestnancov, množstvu výsledkov vášho úsilia môže zabrániť toxická osoba v spoločnosti.

Bez ohľadu na to, aké výsledky títo ľudia prinášajú a koľko peňazí pre firmu zarábajú, toxickí pracovníci stoja omnoho viac, ako je ich hodnota.

Jedným z relevantných dôvodov, prečo je to tak, je populárna téma psychickej bezpečnosti. Inými slovami – atmosféra a nálada v tíme. Zo zamestnanca, ktorý sa necíti v práci bezpečne, nevydolujete to najlepšie ani náhodou! Keď sa ľudia cítia psychologicky bezpečne, sú schopní pracovať bez strachu, výčitiek a pocitu krivdy. Je oveľa pravdepodobnejšie, že v ich hlavách vzniknú skvelé nápady, ktoré prinesú Vašej firme ovocie.

Už len kvôli jednej toxickej osobe sa ľudia môžu cítiť nekomfortne. Táto osoba navyše bráni v dosahovaní výsledkov nielen jednému zamestnancovi, ale viacerým. Dôkladný rozhovor o pravidlách firmy s týmito osobami alebo ich prepustenie sú predpokladom podpory inovatívnych riešení.