I am Loader!
Edit

Kontakt

SLEDUJ NÁS

OUTPLACEMENT - užitočný pomocník pre zamestnávateľov

Zasiahla kríza aj vašu spoločnosť? Ste nútený v rámci znižovania nákladov znižovať aj stavy zamestnancov? Strašiak menom prepúšťanie, ktorý doteraz stál pred dverami vašej firmy, už nemusí viac desiť ani vás, ani vašich zamestnancov. Riešením je outplacement. 

Outplacement môžeme charakterizovať ako proces podpory a pomoci zamestnávateľa zamestnancom pri hľadaní nového uplatnenia na trhu práce.  

Práve vaši zamestnanci sú jedni z tých, ktorí šíria dobré meno spoločnosti. Pri neplánovanom odchode zo zamestnania môžu cítiť hnev, krivdu, frustráciu či obavy o svoju budúcnosť. Podaním pomocnej ruky v podobe outplacementu zmiernite ekonomické aj osobnostné dopady vyplývajúce z ich odchodu. 

Podstatou outplacementu je ponúknuť zamestnancom, ktorých sa zmena pracovného zázemia týka: 

  1. odbornú pomoc pri smerovaní ich budúcej kariéry, 
  2. pomoc pri hľadaní novej pracovnej príležitosti, 
  3. individuálnu starostlivosť, ktorá minimalizuje negatívne dôsledky prepúšťania. 

Cieľom týchto aktivít je okrem už spomínaného zmiernenia ekonomických a osobnostných dopadov aj udržanie dobrých vzájomných vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom. 

Personálno-konzultačná spoločnosť pôsobí v procese outplacementu ako mediátor medzi firmou a zamestnancom. Skúsení konzultanti pomáhajú upokojiť počiatočné emócie, sklamanie, zlosť a tak isto zmierniť stres spôsobený stratou zamestnania. 

Aké výhody ponúka správne nastavený proces outplacementu vašej firme, ktorú zasiahla kríza? 

  1. zjednoduší komunikáciu so zamestnancami, ktorých sa dotkne prepúšťanie,
  2. zmierni negatívny dopad prepúšťania na celkový chod spoločnosti, 
  3. podporí motiváciu zamestnancov, ktorí v spoločnosti zostávajú,
  4. posilní dobré meno firmy vo vzťahu k zamestnancom aj verejnosti 
  5. ponúka možnosť opätovného oslovenia pracovníkov v prípade, že sa situácia zmení a firma bude schopná znovu ich zamestnať. 

ACG consulting dokáže na základe osvedčenej metodiky identifikovať schopnosti a zručnosti, ktoré môžu zamestnanci využívať pri svojej práci. Snažíme sa vyzdvihnúť silné stránky, ktoré bude uchádzač schopný predať na pracovnom pohovore. Okrem toho naši konzultanti aktívne vyhľadávajú dotknutým zamestnancom pracovné možnosti, čím dokážu skrátiť čas výpadku príjmu.

Počas celého procesu sú plne nápomocní pri aktualizovaní a úprave životopisu tak, aby dokázal zaujať. Venujú sa aj príprave na nadchádzajúce pracovné pohovory, informujú prepustených zamestnancov o aktuálnej situácii na trhu práce a poskytujú odborné rady a tréningy v oblasti soft skills, čiže “mäkkých zručností” (komunikačné a prezentačné zručnosti, organizácia času, zvládanie konfliktov, flexibilita a proaktivita, sebamotivácia či asertivita).