I am Loader!
Edit

Kontakt

SLEDUJ NÁS

Čo robiť, ak prokrastinuje váš podriadený?

Čo robiť, ak prokrastinuje váš podriadený?

Ako sme už spomínali v predchádzajúcom článku, príčinou prokrastinácie nie je lenivosť, ako sa mnohí domnievajú. Ide o psychickú záležitosť, napríklad vnútorné nastavenie vášho zamestnanca, ktorý si po príchode do práce povie “musím to dokončiť”, “musí to byť bezchybné”, “pokiaľ to nedokončím, nebudem mať nárok nerušene odpočívať”. Takýmito vnútornými dialógmi sa prokrastinujúci človek stáva sám sebe tyranom a dostáva sa bludného kruhu.

Zamestnávatelia a ľudia na vedúcich pozíciách môžu so svojimi zamestnancami pracovať oveľa efektívnejšie, ak si uvedomia, že práve takto so sebou v duchu zápasia jeho zamestnanci. 

Typickým znakom efektívneho vedenia ľudí je komunikovať slová, koncepty a emócie, ktoré zamestnancom poskytnú potrebné informácie, inšpirujú ich a namotivujú k dosiahnutiu cieľov. 

Aj v prípade nadriadeného je treba upustiť od slov “musíte to odovzdať dnes a musí to byť bezchybné”, pretože môžu pôsobiť ako skrytá vyhrážka. Skúste tieto slová nahradiť frázami “v akom štádiu mi viete zadanie odovzdať ešte dnes?” alebo “konečný termín je do konca týždňa, môžeme sa dohodnúť, že mi veci odovzdáte v stredu, aby sme mali čas prejsť si to spolu a opraviť prípadné chyby?”. 

Kritizujte, no konštruktívne 

Manažéri sú častokrát perfekcionisti a je pochopiteľné, že od svojich zamestnancov očakávajú tie najlepšie výsledky a nie vždy sú spokojní s tým, čo dostanú. Preto je dôležitá konštruktívna kritika

Skúste vynechať vety “čo je s vami, zase je to zlé” či “čakal som od vás lepšiu prácu”. Dôležité je svojich zamestnancov pochváliť a dať im odporúčania, čo je potrebné zmeniť alebo opraviť, napríklad “s týmto zadaním ste si poradili veľmi dobre, oceňujem vašu kreativitu, no skúsil by som pozmeniť nasledovné veci”. 

Aj keď je medzi vami vzťah nadriadeného a podriadeného, majte na pamäti, že váš cieľ je spoločný – priniesť firme zisk. Práve preto dajte svojim zamestnancom pocítiť, že na veciach pracujete spoločne, ako kolegovia. 

A rovnako ako vaši zamestnanci, ani vy nezabúdajte na to, že úspešní ľudia nielen tvrdo pracujú, ale vedia sa aj dobre baviť. 

Nedovoľte prokrastinácii brzdiť váš výkon

Nedovoľte prokrastinácii brzdiť váš výkon

Koľkokrát ste sa pristihli pri tom, že svoje povinnosti odkladáte, lebo máte na práci niečo “dôležitejšie”? Chorobné odkladanie dôležitých úloh na neskôr sa podľa odbornej literatúry označuje slovom prokrastinácia – fenomén dnešnej doby, ktorý postihuje čoraz viac ľudí. 

Fráza “Ako prestať prokrastinovať” je zadávaná do vyhľadávačov stále častejšie. Medzi najodporúčanejšie rady patria “stanovte si priority”, “rozdeľte si prácu”. Keby to bolo také jednoduché, tak už dávno nikto neprokrastinuje, nie?

Prečo ľudia prokrastinujú? 

Podľa Neila Fioreho príčinou prokrastinácie nie je lenivosť. Ide o snahu vyrovnať sa s najrôznejšími problémami, ako napríklad nízke sebavedomie, perfekcionizmus, strach zo zlyhania a neúspechu, obavy z kritiky. Viacerí si nedokážu efektívne stanoviť ciele, čoho dôsledkom je nerovnováha medzi pracovným životom a voľným časom. Ako únik od negativistických myšlienok začínajú ľudia prokrastinovať. 

Ako prestať prokrastinovať? 

  • Zistite, ako trávite svoj čas 

Zmena neprichádza zo dňa na deň, a preto sa aj naďalej správajte ako doteraz. Pracujte, prokrastinujte, užívajte si voľno, leňošte. Akurát s tým rozdielom, že si budete zapisovať čas, ktorý vám jednotlivé aktivity zabrali. Môžeme to nazvať aj prokrastinačný denník. Vďaka nemu získate presný obraz o tom, ako využívate svoj deň. Možno vás prekvapí zistenie, že väčšina činností nijako nesúvisí s dosahovaním vašich najdôležitejších cieľov. Je úplne v poriadku, ak si na kvalitnú prácu nenájdete 8 hodín denne

Keď ste naplno preskúmali, ako využívate svoj čas, máte oveľa jasnejšiu predstavu o tom, ktoré i činnosti vás vedú k dosiahnutiu cieľov a ktoré myšlienky vedú k ďalšiemu odkladaniu práce a k výčitkám. 

  • Veďte vnútorný dialóg

Ako sa hovorí, keď chce človek zmeniť svet, musí v prvom rade zmeniť seba. V prípade prokrastinácie ide o zmenu voči sebe samému. Pri príchode do práce si na začiatku dňa poviete, čo všetko musíte. Práve slovo musím evokuje pocit, že sme nútení do niečoho, čo robiť nechceme. Pokúste sa slovo musím nahradiť napríklad slovom chcem. Dnes chcem spraviť… 

  • Nezabúdajte na zábavu

Aby ste zmiernili nutkanie prokrastinovať a udržali si potrebnú mieru motivácie čeliť vysokým nárokom, ktoré sú na vás v práci kladené, potrebujete si bez výčitiek svedomia dopriať zábavu, ktorá poskytuje priestor na telesnú rovnováhu a čas na duševnú obnovu. Vďaka tomu viete, že práca vás neoberie o voľný čas, počas ktorého načerpáte novú energiu a motiváciu. Svoj projekt nebudete viac vnímať ako niečo nezvládnuteľné, ale vďaka plánovanému voľnu viete, že na ceste k úspechu môžete počítať s prestávkami a oddychom. 

Rozhodol som sa prestať prokrastinovať, no nechal som to na zajtra

Nebudeme si klamať, život nie je len zábava a voľný čas. Nezostáva nič iné, len prekonať pasivitu a pustiť sa do práce. Dôležité je preto začať.

Je nemožné, aby sa človek v práci naplno sústredil celých 8 hodín. Ako pomôcku vyskúšajte antirozvrh. Jeho pointou je naplánovať si aktivity v nasledovnom poradí:

  1. nepracovné činnosti, napríklad starostlivosť o deti a domácnosť,
  2. menej náročné pracovné úlohy, ako napríklad jednoduché maily či prehľad noviniek,
  3. pevné termíny, napríklad časy porád a stretnutí, obedná prestávka, 
  4. dôležité pracovné činnosti, ktoré vyžadujú maximálne sústredenie. 

Na začiatok je dobré vyhradiť si na plné pracovné nasadenie kratší časový úsek, napríklad 30 minút, poprípade môžete využívať pomodoro techniku. Podstatné je, aby ste celých 30 minút využili naplno. Môže sa vám zdať, že pol hodinka je relatívne krátky čas na to, aby ste stihli urobiť niečo produktívne, no práve táto taktika vám dopomôže k tomu, aby ste si o týždeň či dva pridali do svojho rozvrhu 45 minút súvislej práce, neskôr hodinu. Samozrejme, naplánované časy nie sú fixné a netreba sa obviňovať alebo si vyčítať, keď sa na obede zdržíte o 5 minút dlhšie, než ste plánovali. 

Máte iné odskúšané taktiky, ktoré vám pomohli uniknúť prokrastinácii? Podeľte sa s nimi v komentári.